Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān- Hải Lai A Mộc 海来阿木

Lời bài hát Bất quá nhân gian tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

哪怕事事都大度宽容
nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng
nả p’a sư sư tâu ta tu khoan rúng
Cho dù mọi thứ đều bao dung độ lượng

伤害又何曾停止
shānghài yòu hécéng tíngzhǐ
sang hai dâu hứa trấng thính chử
Thì cũng không thể tránh khỏi những tổn thương

哪怕事事都温柔忍耐
nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài
nả p’a sư sư tâu uân rấu rẩn nai
Cho dù mọi thứ đều nhẹ nhàng êm đềm

难过又何曾减少
nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo
nán cua dâu hứa trấng chẻn sảo
Thì nỗi buồn cũng khó mà vơi đi hết 

善良的你掏心掏肺
shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi
san léng tơ nỉ thao xin thao phây
Bạn quá tốt bụng và chân thành 

想看你出丑的人却太多
xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō
xẻng khan nỉ tru trẩu tơ rấn truê thai tua
Nhưng những người muốn bạn bẽ mặt lại quá nhiều

你自己也不好过
nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò
nỉ chư chỉ dể pu hảo cua
Cuộc sống của bạn cũng không dễ dàng gì

却要替别人的故事感动
què yào tì biérén de gùshì gǎndòng
truê dao thi pía rấn tơ cu sư cản tung
Nhưng lại muốn cảm động trước câu chuyện của người khác

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
duê leng duê leng nỉ pía suây
Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ

迷茫的人他已酒醉
mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì
mí máng tơ rấn tha ỉ chiểu chuây
Người đàn ông lạc lối kia đã đắm chìm trong men rượu cay

  Bài hát tiếng Trung: Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé

思念的人已经不在
sīniàn de rén yǐ·jing bùzài
xư nen tơ rấn ỉ chinh pu chai
Người ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念
rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn
rấn sâng pu cua i tuây tuây tơ cu nen
Cuộc đời chỉ còn lại những nỗi nhớ thương day dứt

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
duê leng duê leng nỉ pía suây
Trăng ơi trăng sáng, trăng đừng ngủ

捱过这段艰难日子
Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi
Ái cua chưa toan chen nán rư chư
Đau khổ hết giai đoạn  khó khăn này

想起来也不过如此
xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
xẻng trỉ lái dể pu cua rú trử
Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接
xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
xuy uẩy tơ chiểu ủa chai dể pu chia
Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

哪怕事事都大度宽容
nǎpà shì shì dōu dàdù kuānróng
nả p’a sư sư tâu ta tu khoan rúng
Cho dù mọi thứ đều bao dung độ lượng

伤害又何曾停止
shānghài yòu hécéng tíngzhǐ
sang hai dâu hứa trấng thính chử
Thì cũng không thể tránh khỏi những tổn thương

哪怕事事都温柔忍耐
nǎpà shì shì dōu wēnróu rěnnài
nả p’a sư sư tâu uân rấu rẩn nai
Cho dù mọi thứ đều nhẹ nhàng êm đềm

难过又何曾减少
nánguò yòu hécéng jiǎnshǎo
nán cua dâu hứa trấng chẻn sảo
Thì nỗi buồn cũng khó mà vơi đi hết 

善良的你掏心掏肺
shànliáng de nǐ tāoxīn tāo fèi
san léng tơ nỉ thao xin thao phây
Bạn quá tốt bụng và chân thành 

想看你出丑的人却太多
xiǎng kàn nǐ chūchǒu de rén què tài duō
xẻng khan nỉ tru trẩu tơ rấn truê thai tua
Nhưng những người muốn bạn bẽ mặt lại quá nhiều

  Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

你自己也不好过
nǐ zìjǐ yě bù hǎoguò
nỉ chư chỉ dể pu hảo cua
Cuộc sống của bạn cũng không dễ dàng gì

却要替别人的故事感动
què yào tì biérén de gùshì gǎndòng
truê dao thi pía rấn tơ cu sư cản tung
Nhưng lại muốn cảm động trước câu chuyện của người khác

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
duê leng duê leng nỉ pía suây
Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ

迷茫的人他已酒醉
mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì
mí máng tơ rấn tha ỉ chiểu chuây
Người đàn ông lạc lối kia đã đắm chìm trong men rượu cay

思念的人已经不在
sīniàn de rén yǐ·jing bùzài
xư nen tơ rấn ỉ chinh pu chai
Người ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念
rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn
rấn sâng pu cua i tuây tuây tơ cu nen
Cuộc đời chỉ còn lại những nỗi nhớ thương day dứt

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
duê leng duê leng nỉ pía suây
Trăng ơi trăng sáng, trăng đừng ngủ

捱过这段艰难日子
Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi
Ái cua chưa toan chen nán rư chư
Đau khổ hết giai đoạn  khó khăn này

想起来也不过如此
xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
xẻng trỉ lái dể pu cua rú trử
Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接
xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
xuy uẩy tơ chiểu ủa chai dể pu chia
Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
duê leng duê leng nỉ pía suây
Trăng ơi trăng sáng trăng đừng ngủ

  Bài hát tiếng Trung: Anh Từng Nói 曾经你说 Céngjīng nǐ shuō

迷茫的人他已酒醉
mímáng de rén tā yǐ jiǔ zuì
mí máng tơ rấn tha ỉ chiểu chuây
Người đàn ông lạc lối kia đã đắm chìm trong men rượu cay

思念的人已经不在
sīniàn de rén yǐ·jing bùzài
xư nen tơ rấn ỉ chinh pu chai
Người ngày đêm mong nhớ đã không còn nữa

人生不过一堆堆的顾念
rénshēng bùguò yī duī duī de gùniàn
rấn sâng pu cua i tuây tuây tơ cu nen
Cuộc đời chỉ còn lại những nỗi nhớ thương day dứt

月亮月亮你别睡
yuè·liang yuè·liang nǐ bié shuì
duê leng duê leng nỉ pía suây
Trăng ơi trăng sáng, trăng đừng ngủ

捱过这段艰难日子
Ái guò zhè duàn jiānnán rì·zi
Ái cua chưa toan chen nán rư chư
Đau khổ hết giai đoạn  khó khăn này

想起来也不过如此
xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
xẻng trỉ lái dể pu cua rú trử
Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接
xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
xuy uẩy tơ chiểu ủa chai dể pu chia
Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

想起来也不过如此
xiǎng qǐlái yě bùguò rúcǐ
xẻng trỉ lái dể pu cua rú trử
Suy cho cùng cũng chỉ cần vậy thôi

虚伪的酒我再也不接
xūwěi de jiǔ wǒ zài yě bù jiē
xuy uẩy tơ chiểu ủa chai dể pu chia
Nhưng ly rượu mừng giả dối kia từ nay xin chối từ

  • You cannot copy content of this page