Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng- Là Thất Thúc Đây (Diệp Trạch Hạo) | – 七叔(叶泽浩)

Lời bài hát Công Cẩn Lệnh tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

古琴一曲后奏每分每刻
gǔqín yī qǔ hòu zòu měi fēn měi kè
củ trín i trủy hâu châu mẩy phân mẩy khưa
Sau khi tấu khúc đàn cổ mỗi giây mỗi khắc

江东流水让我尝遍人间苦涩
jiāngdōng liúshuǐ ràng wǒ cháng biàn rénjiān kǔsè
cheng tung liếu suẩy rang ủa tráng pen rấn chen khủ xưa
Dòng Giang Đông khiến ta cảm nhận nỗi đau nhân gian

寒风呼啸而过
hánfēng hūxiào ér guò
hán phâng hu xeo ớ cua
Gió lạnh gào thét thổi qua

东吴万家灯火
dōng wú wàn jiā dēnghuǒ
tung ú oan che tâng hủa
Đông Ngô vạn nhà thắp đén

数不清的是瑜自酌
shǔ bù qīng de shì yú zì zhuó
sủ pu tring tơ sư úy chư chúa
Không đếm nổi ánh ngọc trên chung rượu đã cạn

如此与倩痛饮
rúcǐ yǔ qiàn tòng yìn
rú trử ủy tren thung in
Uống như thể uống cùng nỗi đau ưu mỹ

入梦随风而去
rùmèng suí fēng ér qù
ru mâng xuấy phâng ớ truy
Chìm vào giấc mộng, mặc gió cuốn đi

城外狼烟四起
chéng wài lángyānsìqǐ
trấng oai láng den xư trỉ
Ngoài thành khói lửa dấy lên bốn phía

唯有此生不明
wěi yǒu cǐ shēng bùmíng
uẩy dẩu trử sâng pu mính
Đời này mờ mịt mông lung

  Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

大江东去的你
dàjiāng dōng qù de nǐ
ta cheng tung truy tơ nỉ
Nàng tiến đến Đại Giang Đông

待我一世维命
dāi wǒ yīshì wéi mìng
tai ủa i sư uấy ming
Cho ta sự bảo mệnh một đời

长夜漫漫不见你的身影
chángyè mànmàn bùjiàn nǐ de shēnyǐng
cháng dê man man pu chen nỉ tơ sân ỉnh
Đêm dài triền miên chẳng thấy bóng nàng

大江东去的你
dàjiāng dōng qù de nǐ
ta cheng tung truy tơ nỉ
Nàng tiến đến Đại Giang Đông

枉我一生从令
wǎng wǒ yīshēng cóng lìng
oảng ủa i sâng trúng linh
Uổng cho ta một đời tuân lệnh

此生不平公瑾却不语
cǐ shēng bùpíng gōng jǐn què bù yǔ
trử sâng pu p’ính cung chỉn truê pu ủy
Đời này bất công, Công Cẩn chẳng buồn nói

儿女情长如水或薄衣
érnǚ qíng cháng rú shuǐ huò báo yì
ớ nủy trính tráng rú suẩy hua páo i
Nhi nữ tình trường như nước chảy, như manh áo

度日如年逝去何可泣
dùrìrúnián shì qù hé kě qì
tu rư rú nén sư truy hứa khửa tri
Một ngày bằng một năm, qua đi hà tất khóc chi

泪水同雨落掩埋
lèishuǐ tóng yǔ luò yǎnmái
lây suẩy thúng ủy lua dẻn mái
Nước mắt hòa vào cơn mưa

失声由我来承载
shīshēng yóu wǒ lái chéngzài
sư sâng dấu ủa lái trấng chai
Ta chịu đựng tiếng nấc nghẹn ngào

空一身再人间徘徊
kōng yīshēn zài rénjiān páihuái
khung i sân chai rấn chen p’ái hoái
Một thân hư vô quanh quẩn nơi trần thế

如此与倩痛饮
rúcǐ yǔ qiàn tòng yìn
rú trử ủy tren thung in
Uống như thể uống cùng nỗi đau ưu mỹ

  Học bài hát tiếng Trung: Yêu thầm 暗恋 Ànliàn

入梦随风而去
rùmèng suí fēng ér qù
ru mâng xuấy phâng ớ truy
Chìm vào giấc mộng, mặc gió cuốn đi

城外狼烟四起
chéng wài lángyānsìqǐ
trấng oai láng den xư trỉ
Ngoài thành khói lửa dấy lên bốn phía

唯有此生不明
wěi yǒu cǐ shēng bùmíng
uẩy dẩu trử sâng pu mính
Đời này mờ mịt mông lung

大江东去的你
dàjiāng dōng qù de nǐ
ta cheng tung truy tơ nỉ
Nàng tiến đến Đại Giang Đông

待我一世维命
dāi wǒ yīshì wéi mìng
tai ủa i sư uấy ming
Cho ta sự bảo mệnh một đời

长夜漫漫不见你的身影
chángyè mànmàn bùjiàn nǐ de shēnyǐng
cháng dê man man pu chen nỉ tơ sân ỉnh
Đêm dài triền miên chẳng thấy bóng nàng

大江东去的你
dàjiāng dōng qù de nǐ
ta cheng tung truy tơ nỉ
Nàng tiến đến Đại Giang Đông

枉我一生从令
wǎng wǒ yīshēng cóng lìng
oảng ủa i sâng trúng linh
Uổng cho ta một đời tuân lệnh

此生不平公瑾却不语
cǐ shēng bùpíng gōng jǐn què bù yǔ
trử sâng pu p’ính cung chỉn truê pu ủy
Đời này bất công, Công Cẩn chẳng buồn nói

大江东去的你
dàjiāng dōng qù de nǐ
ta cheng tung truy tơ nỉ
Nàng tiến đến Đại Giang Đông

待我一世维命
dāi wǒ yīshì wéi mìng
tai ủa i sư uấy ming
Cho ta sự bảo mệnh một đời

长夜漫漫不见你的身影
chángyè mànmàn bùjiàn nǐ de shēnyǐng
cháng dê man man pu chen nỉ tơ sân ỉnh
Đêm dài triền miên chẳng thấy bóng nàng

大江东去的你
dàjiāng dōng qù de nǐ
ta cheng tung truy tơ nỉ
Nàng tiến đến Đại Giang Đông

  Bài hát tiếng Trung: Yêu Là Một Chữ 爱就一个字 Ài jiù yīgè zì

枉我一生从令
wǎng wǒ yīshēng cóng lìng
oảng ủa i sâng trúng linh
Uổng cho ta một đời tuân lệnh

此生不平公瑾却不语
cǐ shēng bùpíng gōng jǐn què bù yǔ
trử sâng pu p’ính cung chỉn truê pu ủy
Đời này bất công, Công Cẩn chẳng buồn nói
 

  • You cannot copy content of this page