Bài hát tiếng Trung: Đỏ Và Trắng 红与白 Hóng yǔ bái

Bài hát tiếng Trung: Đỏ Và Trắng 红与白 Hóng yǔ bái

Bài hát tiếng Trung: Đỏ Và Trắng 红与白 Hóng yǔ bái- ycccc 

Lời bài hát Đỏ Và Trắng tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

在偌大之中
zài ruòdà zhī zhōng
chai rua ta chư chung
Trong khoảng không mênh mông

吞食决绝
tūnshí juéjué
thuân sứ chuế chuế
Dứt khoát bị nuốt chửng

多少片雪花落下
duōshǎo piān xuěhuā luò xià
tua sảo p’en xuể hoa lua xe
Bông tuyết chao đảo rơi xuống

掩盖感觉
yǎn’gài gǎnjué
dẻn cai cản chuế
Phủ lấp cảm xúc

应酬在上次去的川菜店
yìng·chou zài shàng cì qù de chuāncài diàn
ing trấu chai sang trư truy tơ troan trai ten
Đi tiệc ở quán đồ cay Tứ Xuyên lần trước

有没有发现
yǒu méi·yǒu fāxiàn
dẩu mấy dẩu pha xen
Leieuj có phát hiện ra chăng

又有什么熄灭
yòu yǒu shén·me xīmiè
dâu dẩu sấn mơ xi mia
Có gì đó đang lụi tắt

在十二点时
zài shí èr diǎn shí
chai sứ ơ tẻn sứ
Đồng hồ điểm 12 giờ

奔赴了邀约
bēnfù le yāoyuē
pân phu lơ dao duê
Lao vội đến điểm hẹn

多少个梦境
duōshǎo gè mèngjìng
tua sảo cưa mâng ching
Biết bao khung cảnh trong giấc mộng

漫步哪片荒野
mànbù nǎ piān huāngyě
man pu nả p’en hoang dể
Dạo bước đến mảnh đất nào đây

香水的气息
xiāngshuǐ de qìxī
xeng suẩy tơ tri xi
Hương nước hoa

在耳畔浓烈
zài ěr pàn nóng liè
chai ở p’an núng liê
Nồng nặc bên tai

有没有听见
yǒu méi·yǒu tīngjiàn
dẩu mấy dẩu thing chen
Có nghe thấy chăng

又有什么真切
yòu yǒu shén·me zhēnqiè
dâu dẩu sấn mơ chân tria
Vừa có gì đó tha thiết

在春天的时候
zài chūntiān de shí·hou
chai truân then tơ sứ hâu
Và khi màu xuân đến

  Học bài hát tiếng Trung: Hồng Mai Phi 红梅妃 Hóng méi fēi

缅怀过去季节
miǎnhuái guòqù jìjié
mẻn hoái cua truy chi chía
Nhớ lại những mùa đã qua

雨滴答应了
yǔ dīdá yìng le
ủy ti tá inh lơ
Hạt mưa đồng ý

这次离别
zhè cì líbié
chưa trư lí pía
Lần biệt ly này rồi

什么人最后
shén·me rén zuìhòu
sấn mơ rấn chuây hâu
Ai là người cuối cùng

醉在什么街
zuì zài shén·me jiē
chuây chai sấn mơ chia
Say mèm bên góc phố nọ

什么雪温热了
shén·me xuě wēn rè le
sấn mơ xuể uân rưa lơ
Bông tuyết nào đó ủ ấm

黎明前什么夜
límíng qiān shén·me yè
lí mính tren sấn mơ dê
Đem nào đó trước khi bình minh ló dạng

在春天时候
zài chūntiān shí·hou
chai truân then sứ hâu
Và khi mùa xuân đến

缅怀过去季节
miǎnhuái guòqù jìjié
mẻn hoái cua truy chi chía
Nhớ lại những mùa đã qua

来来去
lái láiqù
lái lái truy
Đến rồi đi

来来花开了又谢
lái lái huā kāi le yòu xiè
lái lái hoa khai lơ dâu xia
Đến đến hoa nở lại tàn

哪一刻挥手
nǎ yīkè huīshǒu
nả i khưa huây sẩu
Khoảnh khắc nào đó vẫy chào

与阴天告别
yǔ yīn tiān gàobié
ủy in then cao pía
Tạm biệt vùng trời đầy mây

哪一刻白和红
nǎ yīkè bái hé hóng
nả i khưa pái hứa húng
Khoảnh khắc nào đó đỏ và trắng

成了粉色的雪
chéng le fěn sè de xuě
trấng lơ phẩn xưa tơ xuể
Hóa thành hoa tuyết màu hồng

在十二点时
zài shí èr diǎn shí
chai sứ ơ tẻn sứ
Đồng hồ điểm 12 giờ

奔赴了邀约
bēnfù le yāoyuē
pân phu lơ dao duê
Lao vội đến điểm hẹn

多少个梦境
duōshǎo gè mèngjìng
tua sảo cưa mâng ching
Biết bao khung cảnh trong giấc mộng

漫步哪片荒野
mànbù nǎ piān huāngyě
man pu nả p’en hoang dể
Dạo bước đến mảnh đất nào đây

香水的气息
xiāngshuǐ de qìxī
xeng suẩy tơ tri xi
Hương nước hoa

  Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

在耳畔浓烈
zài ěr pàn nóng liè
chai ở p’an núng liê
Nồng nặc bên tai

有没有听见
yǒu méi·yǒu tīngjiàn
dẩu mấy dẩu thing chen
Có nghe thấy chăng

又有什么真切
yòu yǒu shén·me zhēnqiè
dâu dẩu sấn mơ chân tria
Vừa có gì đó tha thiết

在春天的时候
zài chūntiān de shí·hou
chai truân then tơ sứ hâu
Và khi màu xuân đến

缅怀过去季节
miǎnhuái guòqù jìjié
mẻn hoái cua truy chi chía
Nhớ lại những mùa đã qua

雨滴答应了
yǔ dīdá yìng le
ủy ti tá inh lơ
Hạt mưa đồng ý

这次离别
zhè cì líbié
chưa trư lí pía
Lần biệt ly này rồi

什么人最后
shén·me rén zuìhòu
sấn mơ rấn chuây hâu
Ai là người cuối cùng

醉在什么街
zuì zài shén·me jiē
chuây chai sấn mơ chia
Say mèm bên góc phố nọ

什么雪温热了
shén·me xuě wēn rè le
sấn mơ xuể uân rưa lơ
Bông tuyết nào đó ủ ấm

黎明前什么夜
límíng qiān shén·me yè
lí mính tren sấn mơ dê
Đem nào đó trước khi bình minh ló dạng

在春天时候
zài chūntiān shí·hou
chai truân then sứ hâu
Và khi mùa xuân đến

缅怀过去季节
miǎnhuái guòqù jìjié
mẻn hoái cua truy chi chía
Nhớ lại những mùa đã qua

来来去
lái láiqù
lái lái truy
Đến rồi đi

来来花开了又谢
lái lái huā kāi le yòu xiè
lái lái hoa khai lơ dâu xia
Đến đến hoa nở lại tàn

哪一刻挥手
nǎ yīkè huīshǒu
nả i khưa huây sẩu
Khoảnh khắc nào đó vẫy chào

与阴天告别
yǔ yīn tiān gàobié
ủy in then cao pía
Tạm biệt vùng trời đầy mây

哪一刻白和红
nǎ yīkè bái hé hóng
nả i khưa pái hứa húng
Khoảnh khắc nào đó đỏ và trắng

成了粉色的雪
chéng le fěn sè de xuě
trấng lơ phẩn xưa tơ xuể
Hóa thành hoa tuyết màu hồng

  Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

在春天的时候
zài chūntiān de shí·hou
chai truân then tơ sứ hâu
Và khi màu xuân đến

缅怀过去季节
miǎnhuái guòqù jìjié
mẻn hoái cua truy chi chía
Nhớ lại những mùa đã qua

雨滴答应了
yǔ dīdá yìng le
ủy ti tá inh lơ
Hạt mưa đồng ý

这次离别
zhè cì líbié
chưa trư lí pía
Lần biệt ly này rồi

什么人最后
shén·me rén zuìhòu
sấn mơ rấn chuây hâu
Ai là người cuối cùng

醉在什么街
zuì zài shén·me jiē
chuây chai sấn mơ chia
Say mèm bên góc phố nọ

什么雪温热了
shén·me xuě wēn rè le
sấn mơ xuể uân rưa lơ
Bông tuyết nào đó ủ ấm

黎明前什么夜
límíng qiān shén·me yè
lí mính tren sấn mơ dê
Đem nào đó trước khi bình minh ló dạng

在春天时候
zài chūntiān shí·hou
chai truân then sứ hâu
Và khi mùa xuân đến

缅怀过去季节
miǎnhuái guòqù jìjié
mẻn hoái cua truy chi chía
Nhớ lại những mùa đã qua

来来去
lái láiqù
lái lái truy
Đến rồi đi

来来花开了又谢
lái lái huā kāi le yòu xiè
lái lái hoa khai lơ dâu xia
Đến đến hoa nở lại tàn

哪一刻挥手
nǎ yīkè huīshǒu
nả i khưa huây sẩu
Khoảnh khắc nào đó vẫy chào

与阴天告别
yǔ yīn tiān gàobié
ủy in then cao pía
Tạm biệt vùng trời đầy mây

哪一刻白和红
nǎ yīkè bái hé hóng
nả i khưa pái hứa húng
Khoảnh khắc nào đó đỏ và trắng

成了粉色的雪
chéng le fěn sè de xuě
trấng lơ phẩn xưa tơ xuể
Hóa thành hoa tuyết màu hồng
 

  • You cannot copy content of this page