Bài hát tiếng Trung: Linh Cữu 灵柩 Língjiù

Bài hát tiếng Trung: Linh Cữu 灵柩 Língjiù

Bài hát tiếng Trung: Linh Cữu 灵柩 Língjiù- Ngải Thần 艾辰

Lời bài hát Linh Cữu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

都一样最后都一样
dōu yīyàng zuìhòu dōu yīyàng
tâu i dang chuây hâu tâu i dang
Đều như nhau cả, cuối cùng đều như nhau

谁都避免不了躺在那个地方
shuí dōu bìmiǎn bùliǎo tǎng zài nà·ge dìfāng
suấy tâu pi mẻn pu lẻo thảng chai na cưa ti phang
Không ai tránh được rồi cũng sẽ nằm xuống đó

别猜想地狱或天堂
bié cāixiǎng dìyù huò tiāntáng
pía trai xẻng ti uy hua then tháng
Chớ đoán địa ngục hay thien đường

有时间奢望不如补牢救亡羊
yǒushí jiàn shēwàng bùrú bǔ láo jiùwáng yáng
dẩu sứ chen sưa oang pu rú pủ láo chiêu oáng dáng
Có thời gian suy nghĩ viển vông chẳng bằng sửa chuồng cứu cừu

我听着盒子外的人们
wǒ tīng zhe hé·zi wài de rén·men
ủa thing chưa hứa chư oai tơ rấn mân
Tôi nghe ngoài hòm mọi người 

歇斯哭喊着
xiē sī kū hǎn zhe
xia xư khu hản chưa
nghẹn ngào khóc nấc

我的躯体在冰冷的灵柩
wǒ de qūtǐ zài bīnglěng de língjiù
ủa tơ truy thỉ chai ping lẩng tơ lính chiêu
Cơ thể tôi cứng ngắc 

里面僵硬着
lǐmiàn jiāngyìng zhe
lỉ men cheng ing chưa
Nằm trong linh cữu lạnh băng

有的人撕心裂肺
yǒu·de rén sī xīn liě fèi
dẩu tơ rấn xư xin liể phây
Có người đau xé tim gan 

痛苦的颓败在角落
tòngkǔ de tuíbài zài jiǎoluò
thung khủ tơ thuấy pai chai chẻo lua
Gục xuống một góc

也有人惺惺作态
yě yǒu rén xīngxīngzuòtài
dể dẩu rấn xing xing chua thai
Cũng có người giả vờ giả vịt

低着头假装难过
dī zhe tóu jiǎzhuāng nánguò
ti chưa thấu chẻ choang nán cua
Cúi đầu ra vẻ buồn bã

  Học bài hát tiếng Trung: Hồng Mai Phi 红梅妃 Hóng méi fēi

这些我都知道
zhèxiē wǒ dōu zhīdào
chưa xia ủa tâu chư tao
Những điều này tôi đều biết

一开始就知道
yī kāishǐ jiù zhīdào
i khai sử chiêu chư tao
Ngay từ đầu tôi đã biết

我的存在和失去
wǒ de cúnzài hé shīqù
ủa tơ truấn chai hứa sư truy
Sự tồn tại hay mất đi của tôi

对于这个世界并不重要
duìyú zhè·ge shìjiè bìngbù zhòngyào
tuây úy chưa cưa sư chia ping pu chung dao
Cũng chẳng quan trọng đối với thế giới này

只是一想到
zhǐshì yī xiǎng dào
chử sư i xẻng tao
Chỉ là nghĩ đến

从此后不再有心跳
cóngcǐ hòu bù zài yǒuxīn tiào
trúng trử hâu pu chai dẩu xin theo
Từ nay về sau nhịp tim không còn nữa

一碗汤下去后
yī wǎn tāng xiàqù hòu
i oản thang xe truy hâu
Uống xong chén canh

多么不舍都徒劳
duō·me bù shě dōu túláo
tua mơ pu sửa tâu thú láo
Tiếc nuối cũng sẽ buông xuôi

都一样最后都一样
dōu yīyàng zuìhòu dōu yīyàng
tâu i dang chuây hâu tâu i dang
Đều như nhau cả, cuối cùng đều như nhau

谁都避免不了躺在那个地方
shuí dōu bìmiǎn bùliǎo tǎng zài nà·ge dìfāng
suấy tâu pi mẻn pu lẻo thảng chai na cưa ti phang
Không ai tránh được rồi cũng sẽ nằm xuống đó

别猜想地狱或天堂
bié cāixiǎng dìyù huò tiāntáng
pía trai xẻng ti uy hua then tháng
Chớ đoán địa ngục hay thien đường

有时间奢望不如补牢救亡羊
yǒushí jiàn shēwàng bùrú bǔ láo jiùwáng yáng
dẩu sứ chen sưa oang pu rú pủ láo chiêu oáng dáng
Có thời gian suy nghĩ viển vông chẳng bằng sửa chuồng cứu cừu

Ah
Ah

再见了一路走来
zàijiàn le yīlù zǒu lái
chai chen lơ i lu chẩu lái
Tạm biệt những yêu thương

爱过和被爱的
ài guò hé bèi ài de
ai cua hứa pây ai tơ
Tôi đã từng trao đi và nhận lại

那些经历的一道道伤
nàxiē jīnglì de yīdào dào shāng
na xia ching li tơ i tao tao sang
Những tổn thương đã từng có

  Bài hát tiếng Trung: For ya – Tưởng Tiểu Ni 蒋小呢

也曾经美满
yě céngjīng měimǎn
dể trấng ching mẩy mản
Cũng từng hạnh phúc

每个人最后都避免不了
měi gèrén zuìhòu dōu bìmiǎn bùliǎo
mẩy cưa rấn chuây hâu tâu pi mẻn pu lẻo
Ai cuối cùng cũng không tránh khỏi

和我一样
hé wǒ yīyàng
hứa ủa i dang
Giống như tôi

要埋在冰冷的地下
yào mái zài bīnglěng de dìxià
dao mái chai ping lẩng tơ ti xe
Phải nằm xuống nơi lạnh lẽo này

最后分化成土壤
zuìhòu fēnhuà chéng tǔrǎng
chuây hâu phân hoa trấng thủ rảng
Rồi cuối cùng hóa thành bùn đất 

就请你别难过
jiù qíng nǐ bié nánguò
chiêu trính nỉ pía nán cua
Mong người đừng buồn

别再为我难过
bié zài wèi wǒ nánguò
pía chai uây ủa nán cua
Đừng đau khổ vì tôi nữa

这次离开对我来说
zhè cì líkāi duì wǒ lái shuō
chưa trư lí khai tuây ủa lái sua
Lần này rời đi đối với tôi mà nói

何尝不是一种解脱
hécháng bù·shi yī zhǒng jiětuō
hứa tráng pu sư i chủng chỉa thua
Cũng chỉ là một loại giải thoát

只是一想到
zhǐshì yī xiǎng dào
chử sư i xẻng tao
Chỉ là nghĩ đến

不能再次和你拥抱
bùnéng zàicì hé nǐ yōngbào
pu nấng chai trư hứa nỉ dung pao
Không thể ôm lấy người lần nữa

又会是谁代替我享受你的好
yòu huì shì shuí dàitì wǒ xiǎngshòu nǐ de hǎo
dâu huây sư suấy tai thi ủa xẻng sâu nỉ tơ hảo
Rồi sẽ là ai thay tôi đón nhận điểm tốt của em

寻解放这就解放
xún jiěfàng zhè jiù jiěfàng
xuýn chỉa phang chưa chiêu chỉa phang
Tìm sự giải thoát, đây chính là giải thoát

为什么忽然会感到这样忧伤
wèishén·me hūrán huì gǎndào zhèyàng yōushāng
uây sấn mơ hu rán huây cản tao chưa dang dâu sang
Tại sao lại đột nhiên cảm thấy buồn bã đến vậy

最绝望不过就这样
zuì juéwàng bùguò jiù zhèyàng
chuây chuế oang pu cua chiêu chưa dang
Tận cùng của tuyệt vọng chẳng qua chính là như vậy

  Bài hát tiếng Trung: Khi Nhớ Anh Trở Thành Thói Quen 当想你成为习惯

没有时间去争取错过的遗憾
méi·yǒu shíjiān qù zhēngqǔ cuòguò de yíhàn
mấy dẩu sứ chen truy châng trủy trua cua tơ í han
Không có thời gian gỡ lại hối tiếc đã từng

寻解放这就解放
xún jiěfàng zhè jiù jiěfàng
xuýn chỉa phang chưa chiêu chỉa phang
Tìm sự giải thoát, đây chính là giải thoát

为什么忽然会感到这样忧伤
wèishén·me hūrán huì gǎndào zhèyàng yōushāng
uây sấn mơ hu rán huây cản tao chưa dang dâu sang
Tại sao lại đột nhiên cảm thấy đau đớn đến vậy

最绝望不过就这样
zuì juéwàng bùguò jiù zhèyàng
chuây chuế oang pu cua chiêu chưa dang
Điều tuyệt vọng nhất chẳng qua chính là như vậy

没有时间去争取错过的遗憾
méi·yǒu shíjiān qù zhēngqǔ cuòguò de yíhàn
mấy dẩu sứ chen truy châng trủy trua cua tơ í han
Không có thời gian để gỡ lại hối tiếc đã từng

都一样最后都一样
dōu yīyàng zuìhòu dōu yīyàng
tâu i dang chuây hâu tâu i dang
Đều như nhau cả, cuối cùng đều như nhau

谁都避免不了躺在那个地方
shuí dōu bìmiǎn bùliǎo tǎng zài nà·ge dìfāng
suấy tâu pi mẻn pu lẻo thảng chai na cưa ti phang
Không ai tránh được rồi cũng sẽ nằm xuống đó

别猜想地狱或天堂
bié cāixiǎng dìyù huò tiāntáng
pía trai xẻng ti uy hua then tháng
Chớ đoán địa ngục hay thien đường

有时间奢望不如补牢救亡羊
yǒushí jiàn shēwàng bùrú bǔ láo jiùwáng yáng
dẩu sứ chen sưa oang pu rú pủ láo chiêu oáng dáng
Có thời gian suy nghĩ viển vông chẳng bằng sửa chuồng cứu cừu

  • You cannot copy content of this page