Bài hát tiếng Trung: Thị Trấn Nhỏ, Tình Yêu Nhỏ 小城小爱 Xiǎochéng xiǎo ài

Bài hát tiếng Trung: Thị Trấn Nhỏ, Tình Yêu Nhỏ 小城小爱 Xiǎochéng xiǎo ài

Bài hát tiếng Trung: Thị Trấn Nhỏ, Tình Yêu Nhỏ 小城小爱 Xiǎochéng xiǎo ài- Uu 

Lời bài hát Thị Trấn Nhỏ, Tình Yêu Nhỏ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

我这样普普通通的灵魂
wǒ zhèyàng pǔ pǔtōng tōng de línghún
ủa chưa dang p’ủ p’ủ thung thung tơ lính huấn
Một linh hồn bình phàm như em

不期望轰轰烈烈的一生
bùqī wàng hōnghōnglièliè de yīshēng
pu tri oang hung hung liê liê tơ i sâng
Nào có kỳ vọng một đời oanh liệt

有个人为你留一盏灯直到清晨
yǒu gèrén wèi nǐ liú yī zhǎn dēng zhídào qīngchén
dẩu cưa rấn uây nỉ liếu i chản tâng chứ tao tring trấn
Có người thắp đèn chờ anh đến khi trời hửng sáng

有人喜欢东京有人喜欢巴黎
yǒu rén xǐ·huan dōngjīng yǒu rén xǐ·huan bālí
dẩu rấn xỉ hoan tung ching dẩu rấn xỉ hoan pa lí
Người thì thích Tokyo, người thì thích Paris

可我还是喜欢小城暖暖气息
kě wǒ hái·shi xǐ·huan xiǎo chéng nuǎn nuǎnqì xī
khửa ủa hái sư xỉ hoan xẻo trấng noản noản tri xi
Còn em thì vẫn thích thị trấn nhỏ nhưng ấm áp đong đầy

不会害怕未知不用计较过去
bù huì hàipà wèi zhī bùyòng jìjiào guòqù
pu huây hai p’a uây chư pu dung chi cheo cua truy
Không cần sợ những thứ vô định, cũng không cần so bì quá khứ

阴晴雨雪天气都有幸福意义
yīn qíng yǔ xuě tiānqì dōu yǒuxìng fú yìyì
in trính ủy xuể then tri tâu dẩu xing phú i i
Trời mây, nắng, mưa, tuyết đều mang ý nghĩa hạnh phúc

  Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thì Sao 如果呢 Rúguǒ ne

在这个普普通通的小城
zài zhè·ge pǔ pǔtōng tōng de xiǎo chéng
chai chưa cưa p’ủ p’ủ thung thung tơ xẻo trấng
Ở thị trấn nhỏ bình phàm này

爱一个普普通通的好人
ài yī gè pǔ pǔtōng tōng de hǎorén
ai i cưa p’ủ p’ủ thung thung tơ hảo rấn
Yêu một người tốt cũng bình phàm

电动车穿过每个黄昏
diàndòng chē chuānguò měi gè huánghūn
ten tung trưa troan cua mẩy cưa hoáng huân
Ngồi xe điện lướt qua mỗi buổi hoàng hôn

快乐的理由都很单纯
kuàilè de lǐyóu dōu hěn dānchún
khoai lưa tơ lỉ dấu tâu hẩn tan truấn
Vui vẻ hạnh phúc vì những điều giản đơn

我这样普普通通的灵魂
wǒ zhèyàng pǔ pǔtōng tōng de línghún
ủa chưa dang p’ủ p’ủ thung thung tơ lính huấn
Một linh hồn bình phàm như em

不期望轰轰烈烈的一生
bùqī wàng hōnghōnglièliè de yīshēng
pu tri oang hung hung liê liê tơ i sâng
nào có kỳ vọng một đời oanh liệt

有个人为你留一盏灯直到清晨
yǒu gèrén wèi nǐ liú yī zhǎn dēng zhídào qīngchén
dẩu cưa rấn uây nỉ liếu i chản tâng chứ tao tring trấn
Có người thắp đèn chờ anh đến khi trời hửng sáng

有人喜欢东京有人喜欢巴黎
yǒu rén xǐ·huan dōngjīng yǒu rén xǐ·huan bālí
dẩu rấn xỉ hoan tung ching dẩu rấn xỉ hoan pa lí
Người thì thích Tokyo, người thì thích Paris

可我还是喜欢小城慢慢呼吸
kě wǒ hái·shi xǐ·huan xiǎo chéng màn màn hūxī
khửa ủa hái sư xỉ hoan xẻo trấng man man hu xi
còn em đây thích thị trấn nhỏ với nhịp sống chậm rãi

这里的树常青这里有人长情
zhèlǐ de shù cháng qīng zhèlǐ yǒu rén cháng qíng
chưa lỉ tơ su tráng tring chưa lỉ dẩu rấn tráng trính
Ở đây có cây xanh rợp bóng, ở đây có người yêu bền bỉ

  Bài hát tiếng Trung: Khi Nhớ Anh Trở Thành Thói Quen 当想你成为习惯

春夏秋冬四季慢慢熬成回忆
chūn xià qiū dōng sìjì màn màn áo chéng huíyì
truân xe triêu tung xư chi man man áo trấng huấy i
Xuân hạ thu đông bốn mùa dần ươm thành hồi ức

在这个普普通通的小城
zài zhè·ge pǔ pǔtōng tōng de xiǎo chéng
chai chưa cưa p’ủ p’ủ thung thung tơ xẻo trấng
Ở thị trấn nhỏ bình phàm này

爱一个普普通通的好人
ài yī gè pǔ pǔtōng tōng de hǎorén
ai i cưa p’ủ p’ủ thung thung tơ hảo rấn
Yêu một người tốt cũng bình phàm

电动车穿过每个黄昏
diàndòng chē chuānguò měi gè huánghūn
ten tung trưa troan cua mẩy cưa hoáng huân
Ngồi xe điện lướt qua mỗi buổi hoàng hôn

快乐的理由都很单纯
kuàilè de lǐyóu dōu hěn dānchún
khoai lưa tơ lỉ dấu tâu hẩn tan truấn
Vui vẻ hạnh phúc vì những điều giản đơn

我这样普普通通的灵魂
wǒ zhèyàng pǔ pǔtōng tōng de línghún
ủa chưa dang p’ủ p’ủ thung thung tơ lính huấn
Một linh hồn bình phàm như em

不期望轰轰烈烈的一生
bùqī wàng hōnghōnglièliè de yīshēng
pu tri oang hung hung liê liê tơ i sâng
nào có kỳ vọng một đời oanh liệt

有个人为你留一盏灯直到清晨
yǒu gèrén wèi nǐ liú yī zhǎn dēng zhídào qīngchén
dẩu cưa rấn uây nỉ liếu i chản tâng chứ tao tring trấn
Có người thắp đèn chờ anh đến khi trời hửng sáng

在这个普普通通的小城
zài zhè·ge pǔ pǔtōng tōng de xiǎo chéng
chai chưa cưa p’ủ p’ủ thung thung tơ xẻo trấng
Ở thị trấn nhỏ bình phàm này

爱一个普普通通的好人
ài yī gè pǔ pǔtōng tōng de hǎorén
ai i cưa p’ủ p’ủ thung thung tơ hảo rấn
Yêu một người tốt cũng bình phàm

  Học bài hát tiếng Trung: 3611 - Trần Tử Tình 陈子晴

电动车穿过每个黄昏
diàndòng chē chuānguò měi gè huánghūn
ten tung trưa troan cua mẩy cưa hoáng huân
Ngồi xe điện lướt qua mỗi buổi hoàng hôn

快乐的理由都很单纯
kuàilè de lǐyóu dōu hěn dānchún
khoai lưa tơ lỉ dấu tâu hẩn tan truấn
Vui vẻ hạnh phúc vì những điều giản đơn

我这样普普通通的灵魂
wǒ zhèyàng pǔ pǔtōng tōng de línghún
ủa chưa dang p’ủ p’ủ thung thung tơ lính huấn
Một linh hồn bình phàm như em

不期望轰轰烈烈的一生
bùqī wàng hōnghōnglièliè de yīshēng
pu tri oang hung hung liê liê tơ i sâng
nào có kỳ vọng một đời oanh liệt

有个人为你留一盏灯直到清晨
yǒu gèrén wèi nǐ liú yī zhǎn dēng zhídào qīngchén
dẩu cưa rấn uây nỉ liếu i chản tâng chứ tao tring trấn
Có người thắp đèn chờ anh đến khi trời hửng sáng

  • You cannot copy content of this page