Bài hát tiếng Trung: Trường An A 长安啊 Cháng’ān a

Bài hát tiếng Trung: Trường An A 长安啊 Cháng’ān a

Bài hát tiếng Trung: Trường An A 长安啊 Cháng’ān a- Thất Tịch 七夕

Lời bài hát Trường An A tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

长安外晚霞
Cháng’ān wài wǎnxiá
cháng an oai oản xé
Ánh nắng chiều ngoài thành Trường An

孩童青牛白马
háitóng qīng niú bái mǎ
hái thúng tring niếu pái mả
Đám trẻ nhỏ, ngựa trắng, bò đen

金鞭络绎向着谁家
jīn biān luòyì xiàng·zhe shuí jiā
chin pen lua i xeng chơ suấy che
Roi vàng tấp nập hướng về nhà ai

传召问将军
chuán zhào wèn jiāngjūn
troán chao uân cheng chuyn
Truyền gọi hỏi tướng quân

疾步伐似战马
jíbù fá shì zhànmǎ
chí pu phá sư chan mả
Bước chân nhanh tựa chiến mã

一日看
yī rì kàn
i rư khan
Một ngày ngắm nhìn

尽长安
jìn Cháng’ān
chin cháng an
Khắp Trường An

共啼花
gòng tí huā
cung thí hoa
Cùng đề hoa

愿陛下
yuàn bìxià
doen pi xe
Mong bệ hạ

长安啊
Cháng’ān a
cháng an a
Trường An à

长安哀月下
Cháng’ān āi yuè xià
cháng an ai duê xe
Trường An buồn bã dưới ánh trăng

秋风良人酒家
qiūfēng liángrén jiǔjiā
triêu phâng léng rấn chiểu che
Gió thu, lương nhân, quán rượu

吹不尽玉关情
chuī bùjìn yù guān qíng
truây pu chin uy quan trính
Không thổi hết tình cảm giam giữ trên đá ngọc

作罢
zuòbà
chua ba
Bỏ đi

今朝放荡思无涯
jīnzhāo fàngdàng sāi wú yá
chin chao phang tang xai ú dá
Hôm nay phóng túng suy tư chẳng dứt

  Mực sợi hấp nước dừa

昔日龌龊不足夸
xīrì wòchuò bùzú kuā
xi rư ua trua pu chú khoa
Xưa kia tầm thường không đáng khoa trương

长相思
zhǎngxiàng sāi
chảng xeng xai
Nỗi tương tư dài

却梦回不到月下
què mèng huí bùdào yuè xià
truê mâng huấy pu tao duê xe
Lại mơ quay về không đến dưới trăng

愿陛下
yuàn bìxià
doen pi xe
Mong bệ hạ

长安啊
Cháng’ān ā
cháng an a
Trường An à

愿陛下
yuàn bìxià
doen pi xe
Mong bệ hạ

长安啊
Cháng’ān ā
cháng an a
Trường An à

  • You cannot copy content of this page