Bài hát tiếng Trung: Vị vương cô độc 孤独的王 Gūdú de wáng

Bài hát tiếng Trung: Vị vương cô độc 孤独的王 Gūdú de wáng

Bài hát tiếng Trung: Vị vương cô độc 孤独的王 Gūdú de wáng- Hải Lai A Mộc 海来阿木

Lời bài hát Vị vương cô độc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

半生愁半生忧
bànshēng chóu bànshēng yōu
pan sâng trấu pan sâng dâu
Nửa đời sầu muộn nửa đời ưu tư

半生流离半生坎
bànshēng liúlí bànshēng kǎn
pan sâng liếu lí pan sâng khản
Nửa đời lưu lạc, nửa đời trắc trở

不觉窗外又是寒冬雪
bùjué chuāng wài yòu shì hándōng xuě
pu chuế troang oai dâu sư hán tung xuể
Không nhận ra ngoài ô cửa lại là tuyết giá lạnh

我的泪我的伤
wǒ de lèi wǒ de shāng
ủa tơ lây ủa tơ sang
Nước mắt của ta, nỗi đau của ta

我的孤独我的悲
wǒ de gūdú wǒ de bēi
ủa tơ cu tú ủa tơ pây
Sự cô độc và bi thương của ta

习惯何处酒醉何处安
xíguān hé chǔ jiǔ zuì hé chǔ ān
xí quan hứa trủ chiểu chuây hứa trủ an
Quen với nơi nào say chén, nơi đấy an yên

你笑我看不破镜花水月
nǐ xiào wǒ kàn bù pò jìnghuāshuǐyuè
nỉ xeo ủa khan pu p’ua ching hoa suẩy duê
Người cười ta không nhìn thấy cảnh mộng hư ảo

我叹你不懂我情深义重
wǒ tàn nǐ bù dǒng wǒ qíngsēhnyìzhòng
ủa than nỉ pu tủng ủa trính sân i chung
Ta than thở vì người không hiểu ta, tình thâm nghĩa nặng

  Bài hát tiếng Trung: Xóa đi 删了吧 Shānle ba

奈何人间以千壶掩寂寞
nàihé rénjiān yǐ qiān hú yǎn jìmò
nai hứa rấn chen ỉ tren hú dẻn chi mua
có là chi giữa chốn nhân gian lấy nghìn bầu rượu che đậy nỗi cô đơn

戏子入画一生一天涯
xì·zi rùhuà yīshēng yītiān yá
xi chư ru hoa i sâng i then dá
Diễn viên đẹp đấy, vẫn một đời lang bạt chân trời

茫茫世间淡淡已无牵
mángmáng shìjiān dàndàn yǐ wú qiān
máng máng sư chen tan tan ỉ ú tren
Thế gian mênh mông và tẻ nhạt đã không còn lưu luyến

孤独一世你未见他泪流吧
gūdú yīshì nǐ wèi jiàn tā lèi liú ba
cu tú i sư nỉ uây chen tha lây liếu pa
Cô độc một đời, người chưa thấy lệ ta rơi phải không

不用哭不用问
bùyòng kū bùyòng wèn
pu dung khu pu dung uân
Không cần khóc, không cần hỏi

不用遗憾不用怜
bùyòng yíhàn bùyòng lián
pu dung í han pu dung lén
Không cần tiếc nuối không cần thương tiếc

人生不过是一场修行
rénshēng bùguò shì yī chǎng xiūxíng
rấn sâng pu cua sư i trảng xiêu xính
Đời người chẳng qua chỉ là những ngày tháng tu hành

我的泪我的伤
wǒ de lèi wǒ de shāng
ủa tơ lây ủa tơ sang
Nước mắt ta, nỗi đau của ta

我的孤独我的悲
wǒ de gūdú wǒ de bēi
ủa tơ cu tú ủa tơ pây
Sự cô độc và bi thương của ta

习惯何处酒醉何处安
xíguān hé chǔ jiǔ zuì hé chǔ ān
xí quan hứa trủ chiểu chuây hứa trủ an
Quen với nơi nào say chén, nơi đấy an yên

  Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

你笑我看不破镜花水月
nǐ xiào wǒ kàn bù pò jìnghuāshuǐyuè
nỉ xeo ủa khan pu p’ua ching hoa suẩy duê
Người cười ta không nhìn thấy cảnh mộng hư ảo

我叹你不懂我情深义重
wǒ tàn nǐ bù dǒng wǒ qíngsēhnyìzhòng
ủa than nỉ pu tủng ủa trính sân i chung
Ta than thở vì người không hiểu ta, tình thâm nghĩa nặng

奈何人间以千壶掩寂寞
nàihé rénjiān yǐ qiān hú yǎn jìmò
nai hứa rấn chen ỉ tren hú dẻn chi mua
có là chi giữa chốn nhân gian lấy nghìn bầu rượu che đậy nỗi cô đơn

戏子入画一生一天涯
xì·zi rùhuà yīshēng yītiān yá
xi chư ru hoa i sâng i then dá
Diễn viên đẹp đấy, vẫn một đời lang bạt chân trời

茫茫世间淡淡已无牵
mángmáng shìjiān dàndàn yǐ wú qiān
máng máng sư chen tan tan ỉ ú tren
Thế gian mênh mông và tẻ nhạt đã không còn lưu luyến

孤独一世你未见他泪流吧
gūdú yīshì nǐ wèi jiàn tā lèi liú ba
cu tú i sư nỉ uây chen tha lây liếu pa
Cô độc một đời, người chưa thấy lệ ta rơi phải không

你笑我看不破镜花水月
nǐ xiào wǒ kàn bù pò jìnghuāshuǐyuè
nỉ xeo ủa khan pu p’ua ching hoa suẩy duê
Người cười ta không nhìn thấy cảnh mộng hư ảo

我叹你不懂我情深义重
wǒ tàn nǐ bù dǒng wǒ qíngsēhnyìzhòng
ủa than nỉ pu tủng ủa trính sân i chung
Ta than thở vì người không hiểu ta, tình thâm nghĩa nặng

奈何人间以千壶掩寂寞
nàihé rénjiān yǐ qiān hú yǎn jìmò
nai hứa rấn chen ỉ tren hú dẻn chi mua
có là chi giữa chốn nhân gian lấy nghìn bầu rượu che đậy nỗi cô đơn

  Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

戏子入画一生一天涯
xì·zi rùhuà yīshēng yītiān yá
xi chư ru hoa i sâng i then dá
Diễn viên đẹp đấy, vẫn một đời lang bạt chân trời

茫茫世间淡淡已无牵
mángmáng shìjiān dàndàn yǐ wú qiān
máng máng sư chen tan tan ỉ ú tren
Thế gian mênh mông và tẻ nhạt đã không còn lưu luyến

孤独一世你未见他泪流吧
gūdú yīshì nǐ wèi jiàn tā lèi liú ba
cu tú i sư nỉ uây chen tha lây liếu pa
Cô độc một đời, người chưa thấy lệ ta rơi phải không

  • You cannot copy content of this page