Học bài hát tiếng Trung: Hoa Và Ngựa 花与马 Huā yǔ mǎ

Học bài hát tiếng Trung: Hoa Và Ngựa 花与马 Huā yǔ mǎ

Học bài hát tiếng Trung: Hoa Và Ngựa 花与马 Huā yǔ mǎ – Đại Tử 大籽

Lời bài hát Hoa Và Ngựa tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

从院外飞来只蝴蝶
cóng yuàn wài fēi lái zhǐ húdié
trúng doen oai phây lái chử hú tía
Có chú bướm từ ngoài vườn bay vào

轻轻落花枝叶
qīng qīng luò huā zhīyè
tring tring lua hoa chư dê
Hoa lá tiếp đất khe khẽ

桌上书翻开的章节
zhuō shàngshū fān kāi de zhāngjié
chua sang su phan khai tơ chang chía
Trên bàn, quyển sách đang mở ra chương

正好有你那页
zhènghǎo yǒu nǐ nà yè
châng hảo dẩu nỉ na dê
Trang nọ vừa khéo có chàng

故事不算断肠欲裂
gùshì bù suàn duàncháng yù liě
cu sư pu xoan toan tráng uy liể
Câu chuyện không đến mức đau xé lòng

可以当作休闲消遣
kěyǐ dāng zuò xiūxián xiāoqiǎn
khửa ỉ tang chua xiêu xén xeo trẻn
Có thể đọc làm thú vui thư giãn

契合每一个季节
qìhé měi yī gè jìjié
tri hứa mẩy i cưa chi chía
Mùa nào đọc cũng hợp hết

忽然间变幻了世界
hūrán jiàn biànhuàn le shìjiè
hu rán chen pen hoan lơ sư chia
Thế giới đột nhiên biến ảo

你出现我眼前
nǐ chūxiàn wǒ yǎnqián
nỉ tru xen ủa dẻn trén
Chàng xuất hiện trước mắt ta

那张微笑完美的脸
nà zhāng wēixiào wánměi de liǎn
na chang uây xeo oán mẩy tơ lẻn
Với nụ cười hoàn mỹ trên mặt

像定格的画面
xiàng dìnggé de huàmiàn
xeng ting cứa tơ hoa men
Hình ảnh này tựa như tạm dừng

慢慢靠近不知不觉
màn màn kàojìn bùzhībùjué
man man khao chin pu chư pu chuế
Chậm rãi bước tới gần chàng trong vô thức

好像停留了很多年
hǎoxiàng tíngliú le hěn duō nián
hảo xeng thính liếu lơ hẩn tua nén
Cứ như thời gian ngừng trôi rất nhiều năm

  Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

骤然间故事又翻篇
zhòurán jiàn gùshì yòu fān piān
châu rán chen cu sư dâu phan p’en
Bỗng nhiên câu chuyện lại lật sang trang mới

你看那看那水中花
nǐ kàn nà kàn nà shuǐ zhōng huā
nỉ khan na khan na suẩy chung hoa
Chàng xem, xem kìa, đóa hoa dưới nước

流啊流啊向天涯
liú ā liú ā xiàng tiānyá
liếu a liếu a xeng then dá
Trôi, trôi dạt về phía chân trời

无法再停下
wúfǎ zài tíng xià
ú phả chai thính xe
Chẳng thể ngừng trôi

看一段晚霞
kàn yī duàn wǎnxiá
khan i toan oản xé
Ngắm khoảnh khắc hoàng hôn ngắn ngủi

且只能四海为家
jū zhǐ néng sìhǎi wèi jiā
chuy chử nấng xư hải uây che
Vả lại đành thôi, bốn biển là nhà

谁牵那牵那手中马
shuí qiān nà qiān nà shǒu zhōng mǎ
suấy tren na tren na sẩu chung mả
Là ai dắt kia dắt kia chú ngựa kia

走啊走啊走天涯
zǒu ā zǒu ā zǒu tiānyá
chẩu a chẩu a chẩu then dá
Đi, đi, đi về vùng đất xa xăm

留一身伤吧
liú yīshēn shāng ba
liếu i sân sang pa
Để lại một thân đầy thương tích

换不回风雅
huàn bù huí fēngyǎ
hoan pu huấy phâng dả
Chẳng thể đổi về vẻ phong nhã

且再也回不了家
jū zài yě huí bùliǎo jiā
chuy chai dể huấy pu lẻo che
Cuối cùng lại còn chẳng thể về nhà

从院外飞来只蝴蝶
cóng yuàn wài fēi lái zhǐ húdié
trúng doen oai phây lái chử hú tía
Có chú bướm từ ngoài vườn bay vào

轻轻落花枝叶
qīng qīng luò huā zhīyè
tring tring lua hoa chư dê
Hoa lá tiếp đất khe khẽ

桌上书翻开的章节
zhuō shàngshū fān kāi de zhāngjié
chua sang su phan khai tơ chang chía
Trên bàn, quyển sách đang mở ra chương

正好有你那页
zhènghǎo yǒu nǐ nà yè
châng hảo dẩu nỉ na dê
Trang nọ vừa khéo có chàng

故事不算断肠欲裂
gùshì bù suàn duàncháng yù liě
cu sư pu xoan toan tráng uy liể
Câu chuyện không đến mức đau xé lòng

  Bài hát tiếng Trung: Sau Khi Rời Xa Em 离开你以后 Líkāi nǐ yǐhòu

可以当作休闲消遣
kěyǐ dāng zuò xiūxián xiāoqiǎn
khửa ỉ tang chua xiêu xén xeo trẻn
Có thể đọc làm thú vui thư giãn

契合每一个季节
qìhé měi yī gè jìjié
tri hứa mẩy i cưa chi chía
Mùa nào đọc cũng hợp hết

忽然间变幻了世界
hūrán jiàn biànhuàn le shìjiè
hu rán chen pen hoan lơ sư chia
Thế giới đột nhiên biến ảo

你出现我眼前
nǐ chūxiàn wǒ yǎnqián
nỉ tru xen ủa dẻn trén
Chàng xuất hiện trước mắt ta

那张微笑完美的脸
nà zhāng wēixiào wánměi de liǎn
na chang uây xeo oán mẩy tơ lẻn
Với nụ cười hoàn mỹ trên mặt

像定格的画面
xiàng dìnggé de huàmiàn
xeng ting cứa tơ hoa men
Hình ảnh này tựa như tạm dừng

慢慢靠近不知不觉
màn màn kàojìn bùzhībùjué
man man khao chin pu chư pu chuế
Chậm rãi bước tới gần chàng trong vô thức

好像停留了很多年
hǎoxiàng tíngliú le hěn duō nián
hảo xeng thính liếu lơ hẩn tua nén
Cứ như thời gian ngừng trôi rất nhiều năm

骤然间故事又翻篇
zhòurán jiàn gùshì yòu fān piān
châu rán chen cu sư dâu phan p’en
Bỗng nhiên câu chuyện lại lật sang trang mới

你看那看那水中花
nǐ kàn nà kàn nà shuǐ zhōng huā
nỉ khan na khan na suẩy chung hoa
Chàng xem, xem kìa, đóa hoa dưới nước

流啊流啊向天涯
liú ā liú ā xiàng tiānyá
liếu a liếu a xeng then dá
Trôi, trôi dạt về phía chân trời

无法再停下
wúfǎ zài tíng xià
ú phả chai thính xe
Chẳng thể ngừng trôi

看一段晚霞
kàn yī duàn wǎnxiá
khan i toan oản xé
Ngắm khoảnh khắc hoàng hôn ngắn ngủi

且只能四海为家
jū zhǐ néng sìhǎi wèi jiā
chuy chử nấng xư hải uây che
Vả lại đành thôi, bốn biển là nhà

谁牵那牵那手中马
shuí qiān nà qiān nà shǒu zhōng mǎ
suấy tren na tren na sẩu chung mả
Là ai dắt kia dắt kia chú ngựa kia

  Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

走啊走啊走天涯
zǒu ā zǒu ā zǒu tiānyá
chẩu a chẩu a chẩu then dá
Đi, đi, đi về vùng đất xa xăm

留一身伤吧
liú yīshēn shāng ba
liếu i sân sang pa
Để lại một thân đầy thương tích

换不回风雅
huàn bù huí fēngyǎ
hoan pu huấy phâng dả
Chẳng thể đổi về vẻ phong nhã

且再也回不了家
jū zài yě huí bùliǎo jiā
chuy chai dể huấy pu lẻo che
Cuối cùng lại còn chẳng thể về nhà

你看那看那水中花
nǐ kàn nà kàn nà shuǐ zhōng huā
nỉ khan na khan na suẩy chung hoa
Chàng xem, xem kìa, đóa hoa dưới nước

流啊流啊向天涯
liú ā liú ā xiàng tiānyá
liếu a liếu a xeng then dá
Trôi, trôi dạt về phía chân trời

无法再停下
wúfǎ zài tíng xià
ú phả chai thính xe
Chẳng thể ngừng trôi

看一段晚霞
kàn yī duàn wǎnxiá
khan i toan oản xé
Ngắm khoảnh khắc hoàng hôn ngắn ngủi

且只能四海为家
jū zhǐ néng sìhǎi wèi jiā
chuy chử nấng xư hải uây che
Vả lại đành thôi, bốn biển là nhà

谁牵那牵那手中马
shuí qiān nà qiān nà shǒu zhōng mǎ
suấy tren na tren na sẩu chung mả
Là ai dắt kia dắt kia chú ngựa kia

走啊走啊走天涯
zǒu ā zǒu ā zǒu tiānyá
chẩu a chẩu a chẩu then dá
Đi, đi, đi về vùng đất xa xăm

留一身伤吧
liú yīshēn shāng ba
liếu i sân sang pa
Để lại một thân đầy thương tích

换不回风雅
huàn bù huí fēngyǎ
hoan pu huấy phâng dả
Chẳng thể đổi về vẻ phong nhã

且再也回不了家
jū zài yě huí bùliǎo jiā
chuy chai dể huấy pu lẻo che
Cuối cùng lại còn chẳng thể về nhà

  • You cannot copy content of this page