Học bài hát tiếng Trung: Hồng Mai Phi 红梅妃 Hóng méi fēi

Học bài hát tiếng Trung: Hồng Mai Phi 红梅妃 Hóng méi fēi

Học bài hát tiếng Trung: Hồng Mai Phi 红梅妃 Hóng méi fēi- Doãn Tích Miên & Tiểu Điền Âm Nhạc Xã  尹昔眠 &小田音乐社

Lời bài hát Hồng Mai Phi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

三冬相陪,却把冷寂追回
sāndōng xiāng péi , què bǎ lěngjì zhuī huí
xan tung xeng p’ấy , truê pả lẩng chi chuây huấy
Bên nhau ba mùa đông, ấy nhưng xua đi lạnh vắng

半日芳菲,不经弹指风吹
bànrì fāngfēi , bù jīng tánzhǐ fēng chuī
pan rư phang phây , pu chinh thán chử phâng truây
Hương thơm tồn lâu, chưa từng bị ngọn gió phất qua

一片坠又飞嫁给东风不归
yī piān zhuì yòu fēi jià gěi dōngfēng bù guī
i p’en chuây dâu phây che cẩy tung phâng pu quây
Khi đậu khi bay gả cho gió đông chẳng trở về

看白雪挂在了怨眉
kàn bái xuě guà zài le yuàn méi
khan pái xuể qua chai lơ doen mấy
Nhìn tuyết đọng trên hàng mi ai oán

一枝绕在我心扉如墨挥
yī zhī rào zài wǒ xīnfēi rú mò huī
i chư rao chai ủa xin phây rú mua huây
Một nhành cây quấn quanh tim ta như mực vẩy

一瓣落在我心昧抵年岁
yī bàn luò zài wǒ xīn mèi dǐ niánsuì
i pan lua chai ủa xin mây tỉ nén xuây
Từng mảnh rơi vào lòng ta chống đỡ năm tháng

灼灼似你饮杯
zhuózhuó shì nǐ yìn bēi
chúa chúa sư nỉ in pây
Tỏa sáng như chiếc ly chàng uống

曾言来去山北
céng yán láiqù shān běi
trấng dén lái truy san pẩy
Từng nói quay về Sơn Bắc một chuyến

看我的衣袂欲把你随
kàn wǒ de yì mèi yù bǎ nǐ suí
khan ủa tơ i mây uy pả nỉ xuấy
Nhìn tay áo, ta muốn mang theo chàng

墙角红梅捻一朵纳为妃
qiángjiǎo hóng méi niǎn yī duǒ nà wèi fēi
tréng chẻo húng mấy nẻn i tủa na uây phây
Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi

  The Black Legend, Native Americans, and Spaniards: Crash Course US History #1

今朝花媚开满血色为谁
jīnzhāo huā mèi kāi mǎn xuèsè wèi shuí
chin chao hoa mây khai mản xuê xưa uây suấy
Sáng nay hoa nở rộ đỏ rực như máu quyến rũ ai

良人哭着寒香醉
liángrén kū zhe hán xiāng zuì
léng rấn khu chưa hán xeng chuây
Phu quân khóc hàn hương say

谁道我无泪
shuí dào wǒ wú lèi
suấy tao ủa ú lây
Ai nói ta không có nước mắt

只因难辨泪与祸水
zhǐ yīn nán biàn lèi yǔ huòshuǐ
chử in nán pen lây ủy hua suẩy
Chẳng qua là nước mắt và họa thủy khó lòng phân biệt

墙角红梅捻一朵纳为妃
qiángjiǎo hóng méi niǎn yī duǒ nà wèi fēi
tréng chẻo húng mấy nẻn i tủa na uây phây
Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi

今朝花媚开满血色为谁
jīnzhāo huā mèi kāi mǎn xuèsè wèi shuí
chin chao hoa mây khai mản xuê xưa uây suấy
Sáng nay hoa nở rộ đỏ rực như máu quyến rũ ai

良人哭着寒香醉
liángrén kū zhe hán xiāng zuì
léng rấn khu chưa hán xeng chuây
Phu quân khóc hàn hương say

谁道我无泪
shuí dào wǒ wú lèi
suấy tao ủa ú lây
Ai nói ta không có nước mắt

只因难辨泪与祸水
zhǐ yīn nán biàn lèi yǔ huòshuǐ
chử in nán pen lây ủy hua suẩy
Chẳng qua là nước mắt và họa thủy khó lòng phân biệt

一枝绕在我心扉如墨挥
yī zhī rào zài wǒ xīnfēi rú mò huī
i chư rao chai ủa xin phây rú mua huây
Một nhành cây quấn quanh tim ta như mực vẩy

一瓣落在我心昧抵年岁
yī bàn luò zài wǒ xīn mèi dǐ niánsuì
i pan lua chai ủa xin mây tỉ nén xuây
Từng mảnh rơi vào lòng ta chống đỡ năm tháng

灼灼似你饮杯
zhuózhuó shì nǐ yìn bēi
chúa chúa sư nỉ in pây
Tỏa sáng như chiếc ly chàng uống

曾言来去山北
céng yán láiqù shān běi
trấng dén lái truy san pẩy
Từng nói quay về Sơn Bắc một chuyến

看我的衣袂欲把你随
kàn wǒ de yì mèi yù bǎ nǐ suí
khan ủa tơ i mây uy pả nỉ xuấy
Nhìn tay áo, ta muốn mang theo chàng

  Bài hát tiếng Trung: Khách Mời 嘉宾 Jiābīn

墙角红梅捻一朵纳为妃
qiángjiǎo hóng méi niǎn yī duǒ nà wèi fēi
tréng chẻo húng mấy nẻn i tủa na uây phây
Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi

今朝花媚开满血色为谁
jīnzhāo huā mèi kāi mǎn xuèsè wèi shuí
chin chao hoa mây khai mản xuê xưa uây suấy
Sáng nay hoa nở rộ đỏ rực như máu quyến rũ ai

良人哭着寒香醉
liángrén kū zhe hán xiāng zuì
léng rấn khu chưa hán xeng chuây
Phu quân khóc hàn hương say

谁道我无泪
shuí dào wǒ wú lèi
suấy tao ủa ú lây
Ai nói ta không có nước mắt

只因难辨泪与祸水
zhǐ yīn nán biàn lèi yǔ huòshuǐ
chử in nán pen lây ủy hua suẩy
Chẳng qua là nước mắt và họa thủy khó lòng phân biệt

墙角红梅捻一朵纳为妃
qiángjiǎo hóng méi niǎn yī duǒ nà wèi fēi
tréng chẻo húng mấy nẻn i tủa na uây phây
Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi

今朝花媚开满血色为谁
jīnzhāo huā mèi kāi mǎn xuèsè wèi shuí
chin chao hoa mây khai mản xuê xưa uây suấy
Sáng nay hoa nở rộ đỏ rực như máu quyến rũ ai

良人哭着寒香醉
liángrén kū zhe hán xiāng zuì
léng rấn khu chưa hán xeng chuây
Phu quân khóc hàn hương say

谁道我无泪
shuí dào wǒ wú lèi
suấy tao ủa ú lây
Ai nói ta không có nước mắt

只因难辨泪与祸水
zhǐ yīn nán biàn lèi yǔ huòshuǐ
chử in nán pen lây ủy hua suẩy
Chẳng qua là nước mắt và họa thủy khó lòng phân biệt

墙角红梅捻一朵纳为妃
qiángjiǎo hóng méi niǎn yī duǒ nà wèi fēi
tréng chẻo húng mấy nẻn i tủa na uây phây
Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi

今朝花媚开满血色为谁
jīnzhāo huā mèi kāi mǎn xuèsè wèi shuí
chin chao hoa mây khai mản xuê xưa uây suấy
Sáng nay hoa nở rộ đỏ rực như máu quyến rũ ai

良人哭着寒香醉
liángrén kū zhe hán xiāng zuì
léng rấn khu chưa hán xeng chuây
Phu quân khóc hàn hương say

谁道我无泪
shuí dào wǒ wú lèi
suấy tao ủa ú lây
Ai nói ta không có nước mắt

  Bài hát tiếng Trung: Yêu Là Một Chữ 爱就一个字 Ài jiù yīgè zì

只因难辨泪与祸水
zhǐ yīn nán biàn lèi yǔ huòshuǐ
chử in nán pen lây ủy hua suẩy
Chẳng qua là nước mắt và họa thủy khó lòng phân biệt

墙角红梅捻一朵纳为妃
qiángjiǎo hóng méi niǎn yī duǒ nà wèi fēi
tréng chẻo húng mấy nẻn i tủa na uây phây
Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi

今朝花媚开满血色为谁
jīnzhāo huā mèi kāi mǎn xuèsè wèi shuí
chin chao hoa mây khai mản xuê xưa uây suấy
Sáng nay hoa nở rộ đỏ rực như máu quyến rũ ai

良人哭着寒香醉
liángrén kū zhe hán xiāng zuì
léng rấn khu chưa hán xeng chuây
Phu quân khóc hàn hương say

谁道我无泪
shuí dào wǒ wú lèi
suấy tao ủa ú lây
Ai nói ta không có nước mắt

只因难辨泪与祸水
zhǐ yīn nán biàn lèi yǔ huòshuǐ
chử in nán pen lây ủy hua suẩy
Chẳng qua là nước mắt và họa thủy khó lòng phân biệt

墙角红梅捻一朵纳为妃
qiángjiǎo hóng méi niǎn yī duǒ nà wèi fēi
tréng chẻo húng mấy nẻn i tủa na uây phây
Ngắt một đóa hồng mai ở góc tường nạp làm phi

今朝花媚开满血色为谁
jīnzhāo huā mèi kāi mǎn xuèsè wèi shuí
chin chao hoa mây khai mản xuê xưa uây suấy
Sáng nay hoa nở rộ đỏ rực như máu quyến rũ ai

良人哭着寒香醉
liángrén kū zhe hán xiāng zuì
léng rấn khu chưa hán xeng chuây
Phu quân khóc hàn hương say

谁道我无泪
shuí dào wǒ wú lèi
suấy tao ủa ú lây
Ai nói ta không có nước mắt

只因难辨泪与祸水
zhǐ yīn nán biàn lèi yǔ huòshuǐ
chử in nán pen lây ủy hua suẩy
Chẳng qua là nước mắt và họa thủy khó lòng phân biệt

  • You cannot copy content of this page