Học bài hát tiếng Trung: Mênh Mang 茫 Máng

Học bài hát tiếng Trung: Mênh Mang 茫 Máng

Học bài hát tiếng Trung: Mênh Mang 茫 Máng- Lý Nhuận Kỳ 李润祺

Lời bài hát Mênh Mang tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

落了灰尘的那本书
luò le huīchén de nà běn shū
lua lơ huây trấn tơ na pẩn su
Cuốn sách phủ bụi kia

记不清多久没读
jì bù qīng duōjiǔ méi dú
chi pu tring tua chiểu mấy tú
Chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi không đọc

恍恍惚惚打开了窗户
huǎnghuǎng hūhū dǎkāi le chuāng·hu
hoảng hoảng hu hu tả khai lơ troang hu
Hoảng hoảng hốt hốt mở cửa sổ ra

发着呆过了一下午
fā zhe dāi guò le yīxià wǔ
pha chưa tai cua lơ i xe ủ
Thơ thẩn cả buổi chiều

不例外庸庸碌碌
bù lìwài yōng yōnglù lù
pu li oai dung dung lu lu
Như mọi khi, vẫn bình thường

都好吵
dōu hǎo chǎo
tâu hảo trảo
Giữa chốn nhao nhao

我不想迷茫
wǒ bùxiǎng mímáng
ủa pu xẻng mí máng
Tôi nào muốn mơ màng

搞不明白怎么去活
gǎo bùmíng bái zěn·me qù huó
cảo pu mính pái chẩn mơ truy húa
Thật chẳng hiểu sống sao mới thỏa

谁比谁更洒脱
shuí bǐ shuí gèng sǎ·tuo
suấy pỉ suấy câng xả thua
Ai thoải mái hơn ai

万家灯火
wàn jiā dēnghuǒ
oan che tâng hủa
Vạn nhà thắp đèn

却没盏灯留我
què méi zhǎn dēng liú wǒ
truê mấy chản tâng liếu ủa
Lại chẳng có một ánh đèn chờ tôi

  Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

我试着把孤独藏进耳机
wǒ shì zhe bǎ gūdú cáng jìn ěrjī
ủa sư chưa pả cu tú tráng chin ở chi
Tôi thử dấu cô độc vào chiếc tai nghe

用琴键代替
yòng qínjiàn dàitì
dung trín chen tai thi
Thay thế bằng phím đàn

写不下的真实姓名终于
xiě bùxià dízhēn shí xìngmíng zhōngyú
xỉa pu xe tí chân sứ xing mính chung úy
Họ tên thật viết chẳng nên, cuối cùng

天总会晴我爱下雨
tiān zǒnghuì qíng wǒ ài xià yǔ
then chủng huây trính ủa ai xe ủy
Bầu trời sẽ lại trong, tôi thích mưa rơi

像得了怪病
xiàng dé·le guài bìng
xeng tứa lơ quai ping
Cứ như mắc bệnh lạ

怎么还不清醒
zěn·me hái bù qīngxǐng
chẩn mơ hái pu tring xỉnh
Sao mãi chẳng chịu tỉnh

想要爱却没有情书
xiǎng yào ài què méi·yǒu qíngshū
xẻng dao ai truê mấy dẩu trính su
Muốn yêu lại chẳng có bức thư tình nào

谁能借给我份幸福
shuí néng jiè gěi wǒ fèn xìngfú
suấy nấng chia cẩy ủa phân xing phú
Ai có thể cho tôi mượn chút hạnh phúc được không

不勉强我一直荒唐
bù miǎnqiǎng wǒ yīzhí huāngtáng
pu mén trẻng ủa i chứ hoang tháng
Không cần miễn cưỡng, tôi vẫn luôn hoan đường như thế

有原因吗活成静音
yǒu yuányīn ma huó chéng jìng yīn
dẩu doén in ma húa trấng ching in
Sống âm thầm lặng lẽ có nguyên nhân sao?

我怎么不伤心
wǒ zěn·me bù shāngxīn
ủa chẩn mơ pu sang xin
Sao tôi không đau lòng cho được

好多歌曲只敢自己听
hǎoduō gēqǔ zhǐ gǎnzì jǐ tīng
hảo tua cưa trủy chử cản chư chỉ thing
Bao khúc ca tôi chỉ dám nghe một mình

  ATP & Respiration: Crash Course Biology #7

我试着把孤独藏进耳机
wǒ shì zhe bǎ gūdú cáng jìn ěrjī
ủa sư chưa pả cu tú tráng chin ở chi
Tôi thử dấu cô độc vào chiếc tai nghe

用琴键代替
yòng qínjiàn dàitì
dung trín chen tai thi
Thay thế bằng phím đàn

写不下的真实姓名终于
xiě bùxià dízhēn shí xìngmíng zhōngyú
xỉa pu xe tí chân sứ xing mính chung úy
Họ tên thật viết chẳng nên, cuối cùng

天总会晴我爱下雨
tiān zǒnghuì qíng wǒ ài xià yǔ
then chủng huây trính ủa ai xe ủy
Bầu trời sẽ lại trong, tôi thích mưa rơi

像得了怪病
xiàng dé·le guài bìng
xeng tứa lơ quai ping
Cứ như mắc bệnh lạ

怎么还不清醒
zěn·me hái bù qīngxǐng
chẩn mơ hái pu tring xỉnh
Sao mãi chẳng chịu tỉnh

反正路也要一个人走
fǎnzhèng lù yě yào yī gèrén zǒu
phản châng lu dể dao i cưa rấn chẩu
Dù sao có một mình cũng vẫn phải đi tiếp

反正道理也要自己懂
fǎnzhèng dào·li yě yào zìjǐ dǒng
phản châng tao lỉ dể dao chư chỉ tủng
Dù sao một mình cũng phải thấu đạo lý

请等等再关灯
qíng děngděng zài guān dēng
trính tẩng tẩng chai quan tâng
Xin đợi chút rồi hãy tắt đèn

做一场白日里的大梦
zuò yī chǎng báirì lǐ de dà mèng
chua i trảng pái rư lỉ tơ ta mâng
Mơ một giấc mộng giữa ban ngày

定无数不想听的闹钟
dìng wúshù bùxiǎng tīng de nàozhōng
ting ú su pu xẻng thing tơ nao chung
Đặt vô số báo thức mà mình chẳng muốn nghe

转瞬成空
zhuǎnshùn chéng kōng
choản suân trấng khung
Bỗng hóa hư không

  Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

我试着把孤独藏进耳机
wǒ shì zhe bǎ gūdú cáng jìn ěrjī
ủa sư chưa pả cu tú tráng chin ở chi
Tôi thử dấu cô độc vào chiếc tai nghe

用琴键代替
yòng qínjiàn dàitì
dung trín chen tai thi
Thay thế bằng phím đàn

写不下的真实姓名终于
xiě bùxià dízhēn shí xìngmíng zhōngyú
xỉa pu xe tí chân sứ xing mính chung úy
Họ tên thật viết chẳng nên, cuối cùng

天总会晴我爱下雨
tiān zǒnghuì qíng wǒ ài xià yǔ
then chủng huây trính ủa ai xe ủy
Bầu trời sẽ lại trong, tôi thích mưa rơi

像得了怪病
xiàng dé·le guài bìng
xeng tứa lơ quai ping
Cứ như mắc bệnh lạ

怎么还不清醒
zěn·me hái bù qīngxǐng
chẩn mơ hái pu tring xỉnh
Sao mãi chẳng chịu tỉnh

Oh~怎么清醒~Oh
Oh~ zěn·me qīngxǐng ~ Oh
Oh~ chẩn mơ tring xỉnh ~ Oh
Oh~ sao mãi chẳng chịu tỉnh

怎么还不清醒
zěn·me hái bù qīngxǐng
chẩn mơ hái pu tring xỉnh
Sao mãi chẳng chịu tỉnh

  • You cannot copy content of this page