Học bài hát tiếng Trung: Rất Lâu 很久 Hěnjiǔ

Học bài hát tiếng Trung: Rất Lâu 很久 Hěnjiǔ

Học bài hát tiếng Trung: Rất Lâu 很久 Hěnjiǔ- Hùng Cẩm Thắng  熊锦胜

Lời bài hát Rất Lâu tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

一场雨化作枫叶
yī chǎng yǔ huà zuò fēng yè
i trảng ủy hoa chua phâng dê
Cơn mưa qua hóa thành lá phong

晚风吹散了整个季节
wǎn fēng chuī sàn le zhěnggè jìjié
oản phâng truây xan lơ chẩng cưa chi chía
Gió đêm thổi bay cả tiết mùa

我只身陷入寒冷冬天
wǒ zhīshēn xiànrù hánlěng dōngtiān
ủa chư sân xen ru hán lẩng tung then
Một mình tôi hứng chịu mùa đông giá 

把爱丢给时间
bǎ ài diū gěi shíjiān
pả ai tiêu cẩy sứ chen
Vứt tình yêu lại cho thời gian

冰封了期待
bīng fēng le qīdài
ping phâng lơ tri tai
Đóng băng mong đợi

思念偷偷在蔓延
sīniàn tōutōu zài mànyán
xư nen thâu thâu chai man dén
Nỗi nhớ lặng lẽ lan tràn

你说分手的那天
nǐ shuō fēnshǒu de nà tiān
nỉ sua phân sẩu tơ na then
Em nói chia tay hôm ấy

我哭了整夜
wǒ kū le zhěng yè
ủa khu lơ chẩng dê
Tôi khóc suốt cả đêm

离开又害怕走得太远
líkāi yòu hàipà zǒu dé tài yuǎn
lí khai dâu hai p’a chẩu tứa thai doẻn
Rời đi lại sợ rằng đi quá xa

你曾经很想去的海边
nǐ céngjīng hěn xiǎng qù de hǎi biān
nỉ trấng ching hẩn xẻng truy tơ hải pen
Bờ biển em từng rất muốn đến ấy

没能陪你看见
méi néng péi nǐ kàn·jiàn
mấy nấng p’ấy nỉ khan chen
Không thể đi cùng em nữa rồi

你不吃的菜
nǐ bùchī de cài
nỉ pu trư tơ trai
Những món em không ăn

我记了那么多年
wǒ jì le nà·me duō nián
ủa chi lơ na mơ tua nén
Tôi nhớ nhiều năm như vậy

我想了很久
wǒ xiǎng le hěn jiǔ
ủa xẻng lơ hẩn chiểu
Tôi nghĩ rất nhiều

想自由却总回到原点
xiǎng zìyóu què zǒng huí dào yuán diǎn
xẻng chư dấu truê chủng huấy tao doén tẻn
Muốn tự do nhưng luôn quay lại điểm xuất phát

  Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Xin Lỗi 何必抱歉 Hébì bàoqiàn

我哭了很久
wǒ kū le hěn jiǔ
ủa khu lơ hẩn chiểu
Tôi khóc thật lâu

迎着风在每一个下雨天
yíng zhe fēng zài měi yī gè xià yǔ tiān
ính chưa phâng chai mẩy i cưa xe ủy then
Đón gió mỗi một ngày mưa

我爱你很久
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
ủa ai nỉ hẩn chiểu
Tôi yêu em thật lâu

从不曾妥协
cóng bùcéng tuǒxié
trúng pu trấng thủa xía
Cũng chưa từng thỏa hiệp

你的名字萦绕我心头默念
nǐ de míng·zi yíngrào wǒ xīntóu mò niàn
nỉ tơ mính chư ính rao ủa xin thấu mua nen
Tôi nhẩm tên em đọng lại trong lòng tôi

爱被打上了死结
ài bèi dǎ shàng le sǐjié
ai pây tả sang lơ xử chía
Tình yêu bị thắt nút

我等了很久
wǒ děng le hěn jiǔ
ủa tẩng lơ hẩn chiểu
Tôi đợi thật  lâu

一直等却等不到终点
yīzhí děng què děng bùdào zhōngdiǎn
i chứ tẩng truê tẩng pu tao chung tẻn
Cứ mãi đợi nhưng chẳng đợi được đến cuối cùng

我痛了很久
wǒ tòng le hěn jiǔ
ủa thung lơ hẩn chiểu
Tôi đau thật lâu

到现在没走出封锁的圈
dào xiànzài méi zǒu chū fēngsuǒ de juān
tao xen chai mấy chẩu tru phâng xủa tơ choen
Đến bây giờ vẫn chưa vượt qua ranh giới

我爱你很久
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
ủa ai nỉ hẩn chiểu
Tôi yêu em rất lâu

你却看不见
nǐ què kàn bùjiàn
nỉ truê khan pu chen
Nhưng em lại không thấy được

转身以后我
zhuǎnshēn yǐhòu wǒ
choản sân ỉ hâu ủa
Sau khi tôi quay lưng đi

眼泪汹涌才发现
yǎnlèi xiōngyǒng cái fāxiàn
dẻn lây xiung dủng trái pha xen
Nước mắt vỡ òa mới phát hiện

你脆弱的那面
nǐ cuìruò de nà miàn
nỉ truây rua tơ na men
Mặt yếu đuối của em

而你已经走远
ér nǐ yǐ·jing zǒu yuǎn
ớ nỉ ỉ chinh chẩu doẻn
Mà em đã đi xa mất rồi

你说分手的那天
nǐ shuō fēnshǒu de nà tiān
nỉ sua phân sẩu tơ na then
Em nói chia tay hôm ấy

我哭了整夜
wǒ kū le zhěng yè
ủa khu lơ chẩng dê
Tôi khóc suốt cả đêm

  Học bài hát tiếng Trung: Yêu thầm 暗恋 Ànliàn

离开又害怕走得太远
líkāi yòu hàipà zǒu dé tài yuǎn
lí khai dâu hai p’a chẩu tứa thai doẻn
Rời đi lại sợ rằng đi quá xa

你曾经很想去的海边
nǐ céngjīng hěn xiǎng qù de hǎi biān
nỉ trấng ching hẩn xẻng truy tơ hải pen
Bờ biển em từng rất muốn đến ấy

没能陪你看见
méi néng péi nǐ kàn·jiàn
mấy nấng p’ấy nỉ khan chen
Không thể đi cùng em nữa rồi

你不吃的菜
nǐ bùchī de cài
nỉ pu trư tơ trai
Những món em không ăn

我记了那么多年
wǒ jì le nà·me duō nián
ủa chi lơ na mơ tua nén
Tôi nhớ nhiều năm như vậy

我想了很久
wǒ xiǎng le hěn jiǔ
ủa xẻng lơ hẩn chiểu
Tôi nghĩ rất nhiều

想自由却总回到原点
xiǎng zìyóu què zǒng huí dào yuán diǎn
xẻng chư dấu truê chủng huấy tao doén tẻn
Muốn tự do nhưng luôn quay lại điểm xuất phát

我哭了很久
wǒ kū le hěn jiǔ
ủa khu lơ hẩn chiểu
Tôi khóc thật lâu

迎着风在每一个下雨天
yíng zhe fēng zài měi yī gè xià yǔ tiān
ính chưa phâng chai mẩy i cưa xe ủy then
Đón gió mỗi một ngày mưa

我爱你很久
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
ủa ai nỉ hẩn chiểu
Tôi yêu em thật lâu

从不曾妥协
cóng bùcéng tuǒxié
trúng pu trấng thủa xía
Cũng chưa từng thỏa hiệp

你的名字萦绕我心头默念
nǐ de míng·zi yíngrào wǒ xīntóu mò niàn
nỉ tơ mính chư ính rao ủa xin thấu mua nen
Tôi nhẩm tên em đọng lại trong lòng tôi

爱被打上了死结
ài bèi dǎ shàng le sǐjié
ai pây tả sang lơ xử chía
Tình yêu bị thắt nút

我等了很久
wǒ děng le hěn jiǔ
ủa tẩng lơ hẩn chiểu
Tôi đợi thật  lâu

一直等却等不到终点
yīzhí děng què děng bùdào zhōngdiǎn
i chứ tẩng truê tẩng pu tao chung tẻn
Cứ mãi đợi nhưng chẳng đợi được đến cuối cùng

我痛了很久
wǒ tòng le hěn jiǔ
ủa thung lơ hẩn chiểu
Tôi đau thật lâu

到现在没走出封锁的圈
dào xiànzài méi zǒu chū fēngsuǒ de juān
tao xen chai mấy chẩu tru phâng xủa tơ choen
Đến bây giờ vẫn chưa vượt qua ranh giới

  Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

我爱你很久
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
ủa ai nỉ hẩn chiểu
Tôi yêu em rất lâu

你却看不见
nǐ què kàn bùjiàn
nỉ truê khan pu chen
Nhưng em lại không thấy được

转身以后我
zhuǎnshēn yǐhòu wǒ
choản sân ỉ hâu ủa
Sau khi tôi quay lưng đi

眼泪汹涌才发现
yǎnlèi xiōngyǒng cái fāxiàn
dẻn lây xiung dủng trái pha xen
Nước mắt vỡ òa mới phát hiện

你脆弱的那面
nǐ cuìruò de nà miàn
nỉ truây rua tơ na men
Mặt yếu đuối của em

而你已经走远
ér nǐ yǐ·jing zǒu yuǎn
ớ nỉ ỉ chinh chẩu doẻn
Mà em đã đi xa mất rồi

我等了很久
wǒ děng le hěn jiǔ
ủa tẩng lơ hẩn chiểu
Tôi đợi thật  lâu

一直等却等不到终点
yīzhí děng què děng bùdào zhōngdiǎn
i chứ tẩng truê tẩng pu tao chung tẻn
Cứ mãi đợi nhưng chẳng đợi được đến cuối cùng

我痛了很久
wǒ tòng le hěn jiǔ
ủa thung lơ hẩn chiểu
Tôi đau thật lâu

到现在没走出封锁的圈
dào xiànzài méi zǒu chū fēngsuǒ de juān
tao xen chai mấy chẩu tru phâng xủa tơ choen
Đến bây giờ vẫn chưa vượt qua ranh giới

我爱你很久
wǒ ài nǐ hěn jiǔ
ủa ai nỉ hẩn chiểu
Tôi yêu em rất lâu

你却看不见
nǐ què kàn bùjiàn
nỉ truê khan pu chen
Nhưng em lại không thấy được

转身以后我
zhuǎnshēn yǐhòu wǒ
choản sân ỉ hâu ủa
Sau khi tôi quay lưng đi

眼泪汹涌才发现
yǎnlèi xiōngyǒng cái fāxiàn
dẻn lây xiung dủng trái pha xen
Nước mắt vỡ òa mới phát hiện

你脆弱的那面
nǐ cuìruò de nà miàn
nỉ truây rua tơ na men
Mặt yếu đuối của em

而你已经走远
ér nǐ yǐ·jing zǒu yuǎn
ớ nỉ ỉ chinh chẩu doẻn
Mà em đã đi xa mất rồi

  • You cannot copy content of this page