Bài hát tiếng Trung: Anh Từng Nói 曾经你说 Céngjīng nǐ shuō

Bài hát tiếng Trung: Anh Từng Nói 曾经你说 Céngjīng nǐ shuō

Bài hát tiếng Trung: Anh Từng Nói 曾经你说 Céngjīng nǐ shuō- Triệu Nãi Cát  赵乃吉

Lời bài hát Anh Từng Nói tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你的心里不再有我
nǐ de xīn·li bù zài yǒu wǒ
nỉ tơ xin lỉ pu chai dẩu ủa
Trong lòng anh chẳng còn có em nữa rồi

从幸福到落寞
cóng xìngfú dào luòmò
trúng xing phú tao lua mua
Từ hạnh phúc đến lẻ bóng

预想不到的结果
yùxiǎng bùdào de jiēguǒ
uy xẻng pu tao tơ chia của
Nào ngờ được kết quả này

说好的爱已经忽略
shuō hǎo de ài yǐ·jing hūlüè
sua hảo tơ ai ỉ chinh hu luê
Tình yêu từng nói đó bị quên lãng

我被清除出你的世界
wǒ bèi qīngchú chū nǐ de shìjiè
ủa pây tring trú tru nỉ tơ sư chia
Em bị thanh trừ khỏi thế giới của anh

想不通对错
xiǎng bù tōng duì cuò
xẻng pu thung tuây trua
Cũng chẳng còn biết đúng sai

是不是你的身边多了一个她
shì bù·shi nǐ de shēnbiān duō le yī gè tā
sư pu sư nỉ tơ sân pen tua lơ i cưa tha
Phải chăng bên anh đã có thêm một cô nào đó

是不是我能给的还是不够多
shì bù·shi wǒ néng gěi de hái·shi bùgòu duō
sư pu sư ủa nấng cẩy tơ hái sư pu câu tua
Phải chăng những gì em trao anh là chưa đủ

你要什么
nǐ yào shén·me
nỉ dao sấn mơ
Anh còn muốn gì nữa

曾经
céngjīng
trấng ching
Đã từng

你说看星空看日落不如看我的眼眸
nǐ shuō kàn xīngkōng kàn rì luò bùrú kàn wǒ de yǎn móu
nỉ sua khan xing khung khan rư lua pu rú khan ủa tơ dẻn mấu
Anh nói ngắm sao, ngắm hoàng hôn không bằng ngắm đôi mắt em

用尽每一分每一秒在身旁为我停留
yòng jìn měi yī fēn měi yī miǎo zài shēn páng wèi wǒ tíngliú
dung chin mẩy i phân mẩy i mẻo chai sân p’áng uây ủa thính liếu
Dùng mỗi một phút mỗi một giây để ở bên em, dừng bước vì em

  Bài hát tiếng Trung: Viết Tiếp - Thiện Y Thuần (续写 - 单依纯 Xù xiě - dān yī chún)

我信以为真一句句刻在我心头
wǒ xìn yǐwéi zhēn yī jù jù kè zài wǒ xīntóu
ủa xin ỉ uấy chân i chuy chuy khưa chai ủa xin thấu
Em tin là thật, từng câu từng chữ khắc ghi vào lòng

换来了忘不掉的痛
huàn lái le wàng bù diào de tòng
hoan lái lơ oang pu teo tơ thung
Đổi lấy tận cùng nỗi đau

曾经
céngjīng
trấng ching
Đã từng

你说那暖风那云朵都不及你的深情
nǐ shuō nà nuǎn fēng nà yúnduǒ dōu bùjiì nǐ de shēnqíng
nỉ sua na noản phâng na uýn tủa tâu pu chí nỉ tơ sân trính
Anh nói gió ấm, mây bay đều chẳng nặng bằng tình anh

哪怕某一年某一天时光会慢慢倒流
nǎpà mǒu yī nián mǒu yītiān shíguāng huì màn màn dàoliú
nả p’a mẩu i nén mẩu i then sứ quang huây man man tao liếu
Dù cho ngày nào đó, năm nào đó ngược dòng thời gian

转身的时候忍不住想把你挽留
zhuǎnshēn de shí·hou rěn bù zhù xiǎng bǎ nǐ wǎnliú
choản sân tơ sứ hâu rẩn pu chu xẻng pả nỉ oản liếu
Lúc quay lưng chẳng kìm được muốn giữ anh lại

可最后你还是要走
kě zuìhòu nǐ hái·shi yào zǒu
khửa chuây hâu nỉ hái sư dao chẩu
Nhưng cuối cùng anh vẫn đi rồi

是不是你的身边多了一个她
shì bù·shi nǐ de shēnbiān duō le yī gè tā
sư pu sư nỉ tơ sân pen tua lơ i cưa tha
Phải chăng bên anh đã có thêm một cô nào đó

是不是我能给的还是不够多
shì bù·shi wǒ néng gěi de hái·shi bùgòu duō
sư pu sư ủa nấng cẩy tơ hái sư pu câu tua
Phải chăng những gì em trao anh là chưa đủ

你要什么
nǐ yào shén·me
nỉ dao sấn mơ
Anh còn muốn gì nữa

  The French Revolution: Crash Course World History #29

曾经
céngjīng
trấng ching
Đã từng

你说看星空看日落不如看我的眼眸
nǐ shuō kàn xīngkōng kàn rì luò bùrú kàn wǒ de yǎn móu
nỉ sua khan xing khung khan rư lua pu rú khan ủa tơ dẻn mấu
Anh nói ngắm sao, ngắm hoàng hôn không bằng ngắm đôi mắt em

用尽每一分每一秒在身旁为我停留
yòng jìn měi yī fēn měi yī miǎo zài shēn páng wèi wǒ tíngliú
dung chin mẩy i phân mẩy i mẻo chai sân p’áng uây ủa thính liếu
Dùng mỗi một phút mỗi một giây để ở bên em, dừng bước vì em

我信以为真一句句刻在我心头
wǒ xìn yǐwéi zhēn yī jù jù kè zài wǒ xīntóu
ủa xin ỉ uấy chân i chuy chuy khưa chai ủa xin thấu
Em tin là thật, từng câu từng chữ khắc ghi vào lòng

换来了忘不掉的痛
huàn lái le wàng bù diào de tòng
hoan lái lơ oang pu teo tơ thung
Đổi lấy tận cùng nỗi đau

曾经
céngjīng
trấng ching
Đã từng

你说那暖风那云朵都不及你的深情
nǐ shuō nà nuǎn fēng nà yúnduǒ dōu bùjiì nǐ de shēnqíng
nỉ sua na noản phâng na uýn tủa tâu pu chí nỉ tơ sân trính
Anh nói gió ấm, mây bay đều chẳng nặng bằng tình anh

哪怕某一年某一天时光会慢慢倒流
nǎpà mǒu yī nián mǒu yītiān shíguāng huì màn màn dàoliú
nả p’a mẩu i nén mẩu i then sứ quang huây man man tao liếu
Dù cho ngày nào đó, năm nào đó ngược dòng thời gian

转身的时候忍不住想把你挽留
zhuǎnshēn de shí·hou rěn bù zhù xiǎng bǎ nǐ wǎnliú
choản sân tơ sứ hâu rẩn pu chu xẻng pả nỉ oản liếu
Lúc quay lưng chẳng kìm được muốn giữ anh lại

可最后你还是要走
kě zuìhòu nǐ hái·shi yào zǒu
khửa chuây hâu nỉ hái sư dao chẩu
Nhưng cuối cùng anh vẫn đi rồi

曾经
céngjīng
trấng ching
Đã từng

你说看星空看日落不如看我的眼眸
nǐ shuō kàn xīngkōng kàn rì luò bùrú kàn wǒ de yǎn móu
nỉ sua khan xing khung khan rư lua pu rú khan ủa tơ dẻn mấu
Anh nói ngắm sao, ngắm hoàng hôn không bằng ngắm đôi mắt em

  Bài hát tiếng Trung: Trường An A 长安啊 Cháng'ān a

用尽每一分每一秒在身旁为我停留
yòng jìn měi yī fēn měi yī miǎo zài shēn páng wèi wǒ tíngliú
dung chin mẩy i phân mẩy i mẻo chai sân p’áng uây ủa thính liếu
Dùng mỗi một phút mỗi một giây để ở bên em, dừng bước vì em

我信以为真一句句刻在我心头
wǒ xìn yǐwéi zhēn yī jù jù kè zài wǒ xīntóu
ủa xin ỉ uấy chân i chuy chuy khưa chai ủa xin thấu
Em tin là thật, từng câu từng chữ khắc ghi vào lòng

换来了忘不掉的痛
huàn lái le wàng bù diào de tòng
hoan lái lơ oang pu teo tơ thung
Đổi lấy tận cùng nỗi đau

曾经
céngjīng
trấng ching
Đã từng

你说那暖风那云朵都不及你的深情
nǐ shuō nà nuǎn fēng nà yúnduǒ dōu bùjiì nǐ de shēnqíng
nỉ sua na noản phâng na uýn tủa tâu pu chí nỉ tơ sân trính
Anh nói gió ấm, mây bay đều chẳng nặng bằng tình anh

哪怕某一年某一天时光会慢慢倒流
nǎpà mǒu yī nián mǒu yītiān shíguāng huì màn màn dàoliú
nả p’a mẩu i nén mẩu i then sứ quang huây man man tao liếu
Dù cho ngày nào đó, năm nào đó ngược dòng thời gian

转身的时候忍不住想把你挽留
zhuǎnshēn de shí·hou rěn bù zhù xiǎng bǎ nǐ wǎnliú
choản sân tơ sứ hâu rẩn pu chu xẻng pả nỉ oản liếu
Lúc quay lưng chẳng kìm được muốn giữ anh lại

可最后你还是要走
kě zuìhòu nǐ hái·shi yào zǒu
khửa chuây hâu nỉ hái sư dao chẩu
Nhưng cuối cùng anh vẫn đi rồi

  • You cannot copy content of this page