Bài hát tiếng Trung: For ya – Tưởng Tiểu Ni 蒋小呢

Bài hát tiếng Trung: For ya – Tưởng Tiểu Ni 蒋小呢

Bài hát tiếng Trung: For ya – Tưởng Tiểu Ni 蒋小呢

Lời bài hát For ya tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

所有美好全部 come for ya
suǒyǒu měihǎo quánbù come for ya
xủa dẩu mẩy hảo troén pu come for ya
Tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ đến vì em

我的爱也全部come for ya
wǒ de ài yě quánbù come for ya
ủa tơ ai dể troén pu come for ya
Tất cả tình yêu nơi anh cũng sẽ trao hết cho em

Baby这是我给你的礼物
Baby zhè shì wǒ gěi nǐ de lǐwù
Baby chưa sư ủa cẩy nỉ tơ lỉ u
Baby đây là món quà anh dành tặng em đấy

只想把你藏在我心底
zhǐ xiǎng bǎ nǐ cáng zài wǒ xīndǐ
chử xẻng pả nỉ tráng chai ủa xin tỉ
Chỉ muốn đem em giấu kín nơi trái tim này thôi

所有美好全部come for ya
suǒyǒu měihǎo quánbù come for ya
xủa dẩu mẩy hảo troén pu come for ya
Tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ đến vì em

我的爱也全部come for ya
wǒ de ài yě quánbù come for ya
ủa tơ ai dể troén pu come for ya
Tất cả tình yêu nơi anh cũng sẽ trao hết cho em

Baby这是我给你的礼物
Baby zhè shì wǒ gěi nǐ de lǐwù
Baby chưa sư ủa cẩy nỉ tơ lỉ u
Baby đây là món quà anh dành tặng em đấy

只想把你藏在我心底
zhǐ xiǎng bǎ nǐ cáng zài wǒ xīndǐ
chử xẻng pả nỉ tráng chai ủa xin tỉ
Chỉ muốn đem em giấu kín nơi trái tim này thôi

About stranger lover

第一次见面的时候我马上心动了
dìyī cì jiànmiàn de shí·hou wǒ mǎshàng xīn dòng le
ti i trư chen men tơ sứ hâu ủa mả sang xin tung lơ
Từ lần đầu tiên gặp gỡ con tim này của anh đã lập tức rung động

Oh girl

你迷人的发尾
nǐ mí rén de fā wěi
nỉ mí rấn tơ pha uẩy
Đuôi tóc mê người của em

记得亲你的时候你害羞往后退
jìdé qīn nǐ de shí·hou nǐ hàixiū wànghòu tuì
chi tứa trin nỉ tơ sứ hâu nỉ hai xiêu oảng hâu thuây
Vẫn còn nhớ cái hôn đấy, em đã ngại ngùng lùi bước

  Bài hát tiếng Trung: Thời Tiết Mưa Nhỏ 小雨天气 Xiǎoyǔ tiānqì

我天天都想念着圆圆的你
wǒ tiāntiān dōu xiǎngniàn zhe yuán yuán de nǐ
ủa then then tâu xẻng nen chưa doén doén tơ nỉ
Anh mỗi ngày đều nhớ nhung dáng vẻ tròn tròn ấy của em

你淡淡的发香是迷人的迷
nǐ dàndàn de fā xiāng shì mí rén de mí
nỉ tan tan tơ pha xeng sư mí rấn tơ mí
Hương tóc thoang thoảng đúng là ngây ngất lòng người

You know不愿意失去你
You know bù yuànyì shīqù nǐ

You know pu doen i sư truy nỉ
Em biết mà, không muốn phải mất đi em đâu

人群再熙攘我也可以瞬间抓住你
rénqún zài xī rǎng wǒ yě kěyǐ shùn jiàn zhuā zhù nǐ
rấn truýn chai xi rảng ủa dể khửa ỉ suân chen choa chu nỉ
Dù cho dòng người có đông đúc, anh cũng có thể tức khắc bắt gặp được em

亲爱的what is wrong
qīnài de what is wrong
trin ai tơ what is wrong
Em yêu à, có chuyện gì vậy

告诉我who you love
gàosù wǒ who you love
cao xu ủa who you love
Nói với anh, người em yêu là ai

亲爱的what is wrong
qīnài de what is wrong
trin ai tơ what is wrong
Em yêu à, có chuyện gì vậy

告诉我who you love
gàosù wǒ who you love
cao xu ủa who you love
Nói với anh, người em yêu là ai

喜欢你是我的秘密
xǐ·huan nǐ shì wǒ de mìmì
xỉ hoan nỉ sư ủa tơ mi mi
Thích em chính là bí mật của anh đấy

深度就像在海底十万米
shēndù jiù xiàng zài hǎidǐ shí wàn mǐ
sân tu chiêu xeng chai hải tỉ sứ oan mỉ
Giấu kín sâu tựa như đáy biển trăm ngàn mét

我欣赏日出和日落的静谧
wǒ xīnshǎng rì chū hé rì luò de jìngmì
ủa xin sảng rư tru hứa rư lua tơ ching mi
Anh thích ngắm lúc mặt trời yên ả mọc đến khi lặn đi

爱着天空也深爱着你
ài zhe tiānkōng yě shēn ài zhe nǐ
ai chưa then khung dể sân ai chưa nỉ
Yêu lấy bầu trời và cũng yêu em đậm sâu

  Bài hát tiếng Trung: Bất quá nhân gian 不过人间 Bùguò rénjiān

所有美好全部come for ya
suǒyǒu měihǎo quánbù come for ya
xủa dẩu mẩy hảo troén pu come for ya
Tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ đến vì em

我的爱也全部come for ya
wǒ de ài yě quánbù come for ya
ủa tơ ai dể troén pu come for ya
Tất cả tình yêu nơi anh cũng sẽ trao hết cho em

Baby这是我给你的礼物
Baby zhè shì wǒ gěi nǐ de lǐwù
Baby chưa sư ủa cẩy nỉ tơ lỉ u
Baby đây là món quà anh dành tặng em đấy

只想把你藏在我心底
zhǐ xiǎng bǎ nǐ cáng zài wǒ xīndǐ
chử xẻng pả nỉ tráng chai ủa xin tỉ
Chỉ muốn đem em giấu kín nơi trái tim này thôi

所有美好全部come for ya
suǒyǒu měihǎo quánbù come for ya
xủa dẩu mẩy hảo troén pu come for ya
Tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ đến vì em

我的爱也全部come for ya
wǒ de ài yě quánbù come for ya
ủa tơ ai dể troén pu come for ya
Tất cả tình yêu nơi anh cũng sẽ trao hết cho em

Baby这是我给你的礼物
Baby zhè shì wǒ gěi nǐ de lǐwù
Baby chưa sư ủa cẩy nỉ tơ lỉ u
Baby đây là món quà anh dành tặng em đấy

只想把你藏在我心底
zhǐ xiǎng bǎ nǐ cáng zài wǒ xīndǐ
chử xẻng pả nỉ tráng chai ủa xin tỉ
Chỉ muốn đem em giấu kín nơi trái tim này thôi

亲爱的what is wrong
qīnài de what is wrong
trin ai tơ what is wrong
Em yêu à, có chuyện gì vậy

告诉我who you love
gàosù wǒ who you love
cao xu ủa who you love
Nói với anh, người em yêu là ai

亲爱的what is wrong
qīnài de what is wrong
trin ai tơ what is wrong
Em yêu à, có chuyện gì vậy

告诉我who you love
gàosù wǒ who you love
cao xu ủa who you love
Nói với anh, người em yêu là ai

喜欢你是我的秘密
xǐ·huan nǐ shì wǒ de mìmì
xỉ hoan nỉ sư ủa tơ mi mi
Thích em chính là bí mật của anh đấy

深度就像在海底十万米
shēndù jiù xiàng zài hǎidǐ shí wàn mǐ
sân tu chiêu xeng chai hải tỉ sứ oan mỉ
Giấu kín sâu tựa như đáy biển trăm ngàn mét

  Học bài hát tiếng Trung: Định Cách 定格 Dìnggé

我欣赏日出和日落的静谧
wǒ xīnshǎng rì chū hé rì luò de jìngmì
ủa xin sảng rư tru hứa rư lua tơ ching mi
Anh thích ngắm lúc mặt trời yên ả mọc đến khi lặn đi

爱着天空也深爱着你
ài zhe tiānkōng yě shēn ài zhe nǐ
ai chưa then khung dể sân ai chưa nỉ
Yêu lấy bầu trời và cũng yêu em đậm sâu

所有美好全部come for ya
suǒyǒu měihǎo quánbù come for ya
xủa dẩu mẩy hảo troén pu come for ya
Tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ đến vì em

我的爱也全部come for ya
wǒ de ài yě quánbù come for ya
ủa tơ ai dể troén pu come for ya
Tất cả tình yêu nơi anh cũng sẽ trao hết cho em

Baby这是我给你的礼物
Baby zhè shì wǒ gěi nǐ de lǐwù
Baby chưa sư ủa cẩy nỉ tơ lỉ u
Baby đây là món quà anh dành tặng em đấy

只想把你藏在我心底
zhǐ xiǎng bǎ nǐ cáng zài wǒ xīndǐ
chử xẻng pả nỉ tráng chai ủa xin tỉ
Chỉ muốn đem em giấu kín nơi trái tim này thôi

所有美好全部come for ya
suǒyǒu měihǎo quánbù come for ya
xủa dẩu mẩy hảo troén pu come for ya
Tất cả những điều tốt đẹp đều sẽ đến vì em

我的爱也全部come for ya
wǒ de ài yě quánbù come for ya
ủa tơ ai dể troén pu come for ya
Tất cả tình yêu nơi anh cũng sẽ trao hết cho em

Baby这是我给你的礼物
Baby zhè shì wǒ gěi nǐ de lǐwù
Baby chưa sư ủa cẩy nỉ tơ lỉ u
Baby đây là món quà anh dành tặng em đấy

只想把你藏在我心底
zhǐ xiǎng bǎ nǐ cáng zài wǒ xīndǐ
chử xẻng pả nỉ tráng chai ủa xin tỉ
Chỉ muốn đem em giấu kín nơi trái tim này thôi
 

  • You cannot copy content of this page