Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Xin Lỗi 何必抱歉 Hébì bàoqiàn

Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Xin Lỗi 何必抱歉 Hébì bàoqiàn

Bài hát tiếng Trung: Hà Tất Xin Lỗi 何必抱歉 Hébì bàoqiàn- Ngô Đường 吴瑭

Lời bài hát Hà Tất Xin Lỗi tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

晚风在呼吸吵闹的雨滴
wǎn fēng zài hūxī chǎonào de yǔ dī
oản phâng chai hu xi trảo nao tơ ủy ti
Gió đêm đang hít thở, giọt mưa đang ầm ĩ

时针转动我要怎么停止想你
shízhēn zhuǎndòng wǒ yào zěn·me tíngzhǐ xiǎng nǐ
sứ chân choản tung ủa dao chẩn mơ thính chử xẻng nỉ
Kim đồng hồ đang chuyển động, tôi phải làm sao để thôi nhớ về em

玻璃的雾气写满的秘密
bōlí de wùqì xiě mǎn de mìmì
pua lí tơ u tri xỉa mản tơ mi mi
Kính phủ hơi sương đầy ắp bí mật

一字一句拉远我们的距离
yī zì yī jù lā yuǎn wǒ·men de jùlí
i chư i chuy la doẻn ủa mân tơ chuy lí
Từng câu từng chữ kéo xa khoảng cách hai ta

时空的缝隙有你的痕迹
shí kōng de fèngxì yǒu nǐ de hénjì
sứ khung tơ phâng xi dẩu nỉ tơ hấn chi
Kẽ hở thời không có dấu vết thuộc về em

我在你的世界下坠慢慢沉溺
wǒ zài nǐ de shìjiè xiàzhuì màn màn chénnì
ủa chai nỉ tơ sư chia xe chuây man man trấn ni
Tôi dần đắm chìm vào thế giới của em

我们的关系到此刻该如何放弃
wǒ·men de guānxì dào cǐkè gāi rúhé fàngqì
ủa mân tơ quan xi tao trử khưa cai rú hứa phang tri
Đến giờ phút này phải làm sao để từ bỏ đoạn tình này đây

何必纠缠不如放开手
hébì jiūchán bùrú fàng kāi shǒu
hứa pi chiêu trán pu rú phang khai sẩu
Hà tất dây dưa không dứt chẳng bằng buông tay

  Bài hát Tây Du Ký: Xin hỏi đường ở đâu 敢问路在何方

何必执念你给的温柔
hébì zhí niàn nǐ gěi de wēnróu
hứa pi chứ nen nỉ cẩy tơ uân rấu
Hà tất bám mãi không chịu buông dịu dàng em trao

眼泪还在奢求你的问候拥抱后别走
yǎnlèi hái zài shē qiú nǐ de wènhòu yōngbào hòu bié zǒu
dẻn lây hái chai sưa triếu nỉ tơ uân hâu dung pao hâu pía chẩu
Nước mắt vẫn đang van nài lời hỏi han xa xỉ từ em, ôm xong đừng đi

何必信奉你的烂借口
hébì xìnfèng nǐ de làn jièkǒu
hứa pi xin phâng nỉ tơ lan chia khẩu
Hà tất tôn thờ những lý do vụng về của em

何必再说过期的以后
hébì zàishuō guòqī de yǐhòu
hứa pi chai sua cua tri tơ ỉ hâu
Hà tất lại nói sau khi thời gian đã hết

那些没有了颤抖的挽留还没说出口
nàxiē méi·yǒu le chàndǒu de wǎnliú hái méi shuō chūkǒu
na xia mấy dẩu lơ tran tẩu tơ oản liếu hái mấy sua tru khẩu
Những lời níu kéo không còn run rẩy còn chưa kijo nói ấy

匿名续写爱的小说丢失爱的资格
nìmíng xù xiě ài de xiǎoshuō diūshī ài de zīgé
ni mính xuy xỉa ai tơ xẻo sua tiêu sư ai tơ chư cứa
Ẩn danh viết nên câu chuyện tình yêu, mất đi tư cách để yêu

烟花唯美的过程还是会掉落
yānhuā wěi měi de guòchéng hái·shi huì diào luò
den hoa uẩy mẩy tơ cua trấng hái sư huây teo lua
Pháo hoa nở rộ trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn là rơi xuống

我给的爱太沉默你的敷衍而过
wǒ gěi de ài tài chénmò nǐ de fūyǎn ér guò
ủa cẩy tơ ai thai trấn mua nỉ tơ phu dẻn ớ cua
Tình yêu tôi trao quá thầm lặng, em bước qua cho có lệ

  Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

轻蔑的眼神带着无情和冷漠
qīngmiè de yǎnshén dài zhe wúqíng hé lěngmò
tring mia tơ dẻn sấn tai chưa ú trính hứa lẩng mua
Ánh mắt khinh miệt lạnh lẽo và vô cảm

你放手的洒脱没有一丝做作
nǐ fàngshǒu de sǎ·tuo méi·yǒu yīsī zuò·zuo
nỉ phang sẩu tơ xả thua mấy dẩu i xư chua chua
Em thoải mái buông tay, không chút giả bộ

毫不在意我的感受附送折磨
háo bùzàiyì wǒ de gǎnshòu fùsòng zhémó
háo pu chai i ủa tơ cản sâu phu xung chứa múa
Không một chút để ý đến cảm nhận của tôi, còn tặng thêm một đòn

你赐予我的伤口要怎么才能愈合
nǐ cìyǔ wǒ de shāngkǒu yào zěn·me cáinéng yùhé
nỉ trư ủy ủa tơ sang khẩu dao chẩn mơ trái nấng uy hứa
Vết thương em ban cho tôi phải làm sao mới lành được

何必纠缠不如放开手
hébì jiūchán bùrú fàng kāi shǒu
hứa pi chiêu trán pu rú phang khai sẩu
Hà tất dây dưa không dứt chẳng bằng buông tay

何必执念你给的温柔
hébì zhí niàn nǐ gěi de wēnróu
hứa pi chứ nen nỉ cẩy tơ uân rấu
Hà tất bám mãi không chịu buông dịu dàng em trao

眼泪还在奢求你的问候拥抱后别走
yǎnlèi hái zài shē qiú nǐ de wènhòu yōngbào hòu bié zǒu
dẻn lây hái chai sưa triếu nỉ tơ uân hâu dung pao hâu pía chẩu
Nước mắt vẫn đang van nài lời hỏi han xa xỉ từ em, ôm xong đừng đi

何必信奉你的烂借口
hébì xìnfèng nǐ de làn jièkǒu
hứa pi xin phâng nỉ tơ lan chia khẩu
Hà tất tôn thờ những lý do vụng về của em

何必再说过期的以后
hébì zàishuō guòqī de yǐhòu
hứa pi chai sua cua tri tơ ỉ hâu
Hà tất lại nói sau khi thời gian đã hết

  Bài hát tiếng Trung: Yêu Là Một Chữ 爱就一个字 Ài jiù yīgè zì

那些没有了颤抖的挽留还没说出口
nàxiē méi·yǒu le chàndǒu de wǎnliú hái méi shuō chūkǒu
na xia mấy dẩu lơ tran tẩu tơ oản liếu hái mấy sua tru khẩu
Những lời níu kéo không còn run rẩy còn chưa kijo nói ấy

何必纠缠不如放开手
hébì jiūchán bùrú fàng kāi shǒu
hứa pi chiêu trán pu rú phang khai sẩu
Hà tất dây dưa không dứt chẳng bằng buông tay

何必执念你给的温柔
hébì zhí niàn nǐ gěi de wēnróu
hứa pi chứ nen nỉ cẩy tơ uân rấu
Hà tất bám mãi không chịu buông dịu dàng em trao

眼泪还在奢求你的问候拥抱后别走
yǎnlèi hái zài shē qiú nǐ de wènhòu yōngbào hòu bié zǒu
dẻn lây hái chai sưa triếu nỉ tơ uân hâu dung pao hâu pía chẩu
Nước mắt vẫn đang van nài lời hỏi han xa xỉ từ em, ôm xong đừng đi

何必信奉你的烂借口
hébì xìnfèng nǐ de làn jièkǒu
hứa pi xin phâng nỉ tơ lan chia khẩu
Hà tất tôn thờ những lý do vụng về của em

何必再说过期的以后
hébì zàishuō guòqī de yǐhòu
hứa pi chai sua cua tri tơ ỉ hâu
Hà tất lại nói sau khi thời gian đã hết

那些没有了颤抖的挽留还没说出口
nàxiē méi·yǒu le chàndǒu de wǎnliú hái méi shuō chūkǒu
na xia mấy dẩu lơ tran tẩu tơ oản liếu hái mấy sua tru khẩu
Những lời níu kéo không còn run rẩy còn chưa kijo nói ấy
 

  • You cannot copy content of this page