Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thì Sao 如果呢 Rúguǒ ne

Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thì Sao 如果呢 Rúguǒ ne

Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thì Sao 如果呢 Rúguǒ ne – Yihuik Dĩ Tuệ yihuik 苡慧

Lời bài hát Nếu Như Thì Sao tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

看幻想中的行星平行与天际
kàn huànxiǎng zhōng de xíngxīng píngxíng yǔ tiānjì
khan hoan xẻng chung tơ xính xing p’ính xính ủy then chi
Nhìn kìa, hành tinh trong tưởng tượng song song với chân trời

听你说过的话语是那么平静
tīng nǐ shuō guò ·dehuà yǔ shì nà·me píngjìng
thing nỉ sua cua tơ hoa ủy sư na mơ p’ính ching
Nghe kìa, những lời anh nói bình tĩnh như vậy đấy

能记得我的好也能够忘掉我迟早
néng jìdé wǒ de hǎo yě nénggòu wàngdiào wǒ chízǎo
nấng chi tứa ủa tơ hảo dể nấng câu oang teo ủa trứ chảo
Anh có thể nhớ điểm tốt nơi em, cũng có thể quên béng em đi sớm muộn

我的心里仍屹立着座城堡
wǒ de xīn·li réng yìlì zhe zuò chéngbǎo
ủa tơ xin lỉ rấng i li chưa chua trấng pảo
Trong lòng em luôn có một tòa thành sừng sững

不知为何无法感受得到你的不舍
bù zhī wèihé wúfǎ gǎnshòu dédào nǐ de bù shě
pu chư uây hứa ú phả cản sâu tứa tao nỉ tơ pu sửa
Chẳng biết vì sao, em chẳng thể cảm nhận được sự luyến tiếc của anh

你是如何能够轻易做得到
nǐ shì rúhé nénggòu qīng·yì zuò dédào
nỉ sư rú hứa nấng câu tring i chua tứa tao
Làm sao anh có thể làm dễ dàng đến vậy

  Bài hát tiếng Trung: Công Cẩn Lệnh 公瑾令 Gōng jǐn lìng

如果说是真的爱我
rúguǒ shuō shì zhēn de ài wǒ
rú của sua sư chân tơ ai ủa
Giả sử anh thật sự yêu em

那为何都说不出口
nà wèihé dōu shuō bù chūkǒu
na uây hứa tâu sua pu tru khẩu
Vậy tại sao không nói ra

一大堆的所以然呢
yī dà duī de suǒyǐrán ne
i ta tuây tơ xủa ỉ rán nưa
Một đống lí do đâu rồi

我脑海只剩为什么
wǒ nǎohǎi zhǐ shèng wèishén·me
ủa nảo hải chử sâng uây sấn mơ
Nghi hoặc chiếm trọn tâm trí em

就让我放下所有回忆
jiùràng wǒ fàngxià suǒyǒu huíyì
chiêu rang ủa phang xe xủa dẩu huấy i
Khiến cho em buông xuống hết thảy hồi ức

所有事情不那么清晰
suǒyǒu shì·qing bù nà·me qīngxī
xủa dẩu sư trính pu na mơ tring xi
Mọi thứ không rõ ràng như vậy

也许会好比较
yěxǔ huì hǎobǐ jiào
dể xủy huây hảo pỉ cheo
Có lẽ cũng sẽ tốt hơn

看幻想中的行星平行与天际
kàn huànxiǎng zhōng de xíngxīng píngxíng yǔ tiānjì
khan hoan xẻng chung tơ xính xing p’ính xính ủy then chi
Nhìn kìa, hành tinh trong tưởng tượng song song với chân trời

听你说过的话语是那么平静
tīng nǐ shuō guò ·dehuà yǔ shì nà·me píngjìng
thing nỉ sua cua tơ hoa ủy sư na mơ p’ính ching
Nghe kìa, những lời anh nói bình tĩnh như vậy đấy

说记得我的好也能够忘掉我迟早
shuō jìdé wǒ de hǎo yě nénggòu wàngdiào wǒ chízǎo
sua chi tứa ủa tơ hảo dể nấng câu oang teo ủa trứ chả
Nói đến điểm tốt của em, cũng có thể sớm muộn quên đi 

  Học bài hát tiếng Trung: 3611 - Trần Tử Tình 陈子晴

数不清这是第几次我也不知道
shǔ bù qīng zhè shì dì jǐ cì wǒ yě bù zhīdào
sủ pu tring chưa sư ti chỉ trư ủa dể pu chư tao
Không đếm xuể lần thứ mấy rồi, em cũng không biết

如果说是真的爱我
rúguǒ shuō shì zhēn de ài wǒ
rú của sua sư chân tơ ai ủa
Giả sử anh thật sự yêu em

那为何都说不出口
nà wèihé dōu shuō bù chūkǒu
na uây hứa tâu sua pu tru khẩu
Vậy tại sao không nói ra

一大堆的所以然呢
yī dà duī de suǒyǐrán ne
i ta tuây tơ xủa ỉ rán nưa
Một đống lí do đâu rồi

我脑海只剩为什么
wǒ nǎohǎi zhǐ shèng wèishén·me
ủa nảo hải chử sâng uây sấn mơ
Nghi hoặc chiếm trọn tâm trí em

就让我放下所有回忆
jiùràng wǒ fàngxià suǒyǒu huíyì
chiêu rang ủa phang xe xủa dẩu huấy i
Khiến cho em buông xuống hết thảy hồi ức

所有事情不那么清晰
suǒyǒu shì·qing bù nà·me qīngxī
xủa dẩu sư trính pu na mơ tring xi
Mọi thứ không rõ ràng như vậy

也许会好比较
yěxǔ huì hǎobǐ jiào
dể xủy huây hảo pỉ cheo
Có lẽ cũng sẽ tốt hơn

如果说是真的爱我
rúguǒ shuō shì zhēn de ài wǒ
rú của sua sư chân tơ ai ủa
Giả sử anh thật sự yêu em

那为何都说不出口
nà wèihé dōu shuō bù chūkǒu
na uây hứa tâu sua pu tru khẩu
Vậy tại sao không nói ra

一大堆的所以然呢
yī dà duī de suǒyǐrán ne
i ta tuây tơ xủa ỉ rán nưa
Một đống lí do đâu rồi

我脑海只剩为什么
wǒ nǎohǎi zhǐ shèng wèishén·me
ủa nảo hải chử sâng uây sấn mơ
Nghi hoặc chiếm trọn tâm trí em

  Bài hát tiếng Trung: Hối Tiếc Cũng Đáng 遺憾也值得 Yíhàn yě zhídé

就让我放下所有回忆
jiùràng wǒ fàngxià suǒyǒu huíyì
chiêu rang ủa phang xe xủa dẩu huấy i
Khiến cho em buông xuống hết thảy hồi ức

所有事情不那么清晰
suǒyǒu shì·qing bù nà·me qīngxī
xủa dẩu sư trính pu na mơ tring xi
Mọi thứ không rõ ràng như vậy

也许会好比较
yěxǔ huì hǎobǐ jiào
dể xủy huây hảo pỉ cheo
Có lẽ cũng sẽ tốt hơn

也许会好比较
yěxǔ huì hǎobǐ jiào
dể xủy huây hảo pỉ cheo
Có lẽ cũng sẽ tốt hơn

  • You cannot copy content of this page