Bài hát tiếng Trung: Sau Khi Rời Xa Em 离开你以后 Líkāi nǐ yǐhòu

Bài hát tiếng Trung: Sau Khi Rời Xa Em 离开你以后 Líkāi nǐ yǐhòu

Bài hát tiếng Trung: Sau Khi Rời Xa Em 离开你以后 Líkāi nǐ yǐhòu- Châu Hưng Triết (Eric Chou) 周兴哲 «你的婚礼» Hôn Lễ Của Em OST

Lời bài hát Sau Khi Rời Xa Em tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

你还记不记得我们的故事
nǐ hái jì bù jìdé wǒ·men de gùshì
nỉ hái chi pu chi tứa ủa mân tơ cu sư
Em có còn nhớ câu chuyện của chúng ta hay không

约定过的以后变成了什么
yuēdìng guò de yǐhòu biànchéng le shén·me
duê ting cua tơ ỉ hâu pen trấng lơ sấn mơ
Những hẹn ước tương lai đã hóa thành điều gì

这些年也会有想你的时刻
zhèxiē nián yě huì yǒu xiǎng nǐ de shíkè
chưa xia nén dể huây dẩu xẻng nỉ tơ sứ khưa
Bao năm nay, cũng có đôi lúc anh nhớ về em

想从前多么爱着今天就多么不舍
xiǎng cóngqián duō·me ài zhe jīntiān jiù duō·me bù shě
xẻng trúng trén tua mơ ai chưa chin then chiêu tua mơ pu sửa
Nhớ thuở xưa yêu em bao nhiêu thì giờ đây cố chấp bấy nhiêu

离开你以后忍住没有回头
líkāi nǐ yǐhòu rěn zhù méi·yǒu huítóu
lí khai nỉ ỉ hâu rẩn chu mấy dẩu huấy thấu
Sau khi rời xa em, anh dặn lòng không ngoảnh lại nhìn

离开你以后庆幸曾经拥有
líkāi nǐ yǐhòu qìngxìng céngjīng yōngyǒu
lí khai nỉ ỉ hâu tring xing trấng ching dung dẩu
Sau khi rời xa em, anh rất vui vì đã từng có em

后来的那个人
hòulái de nà·ge rén
hâu lái tơ na cưa rấn
Người ấy sau này

一定爱你很深
yīdìng ài nǐ hěn shēn
i ting ai nỉ hẩn sân
Nhất định sẽ yêu em sâu đậm

  Bài hát tiếng Trung: Khách Mời 嘉宾 Jiābīn

不像我用稚嫩带来伤痕
bù xiàng wǒ yòng zhìnèn dài lái shānghén
pu xeng ủa dung chư nân tai lái sang hấn
Chẳng như anh, vì non nớt mà mang đến vết thương cho em

离开你以后我比想象难受
líkāi nǐ yǐhòu wǒ bǐ xiǎngxiàng nánshòu
lí khai nỉ ỉ hâu ủa pỉ xẻng xeng nán sâu
Sau khi rời xa em, đau đớn hơn những gì anh tưởng tượng

离开你以后祝你快乐自由
líkāi nǐ yǐhòu zhù nǐ kuàilè zìyóu
lí khai nỉ ỉ hâu chu nỉ khoai lưa chư dấu
Sau khi rời xa em, chúc em hạnh phúc và tự do

爱了你那么久
ài le nǐ nà·me jiǔ
ai lơ nỉ na mơ chiểu
Yêu em bấy lâu nay

可惜没到最后
kěxī méi dào zuìhòu
khửa xi mấy tao chuây hâu
Nhưng đáng tiếc lại không thể đi đến cuối cùng

我也曾以为你是一辈子
wǒ yě céng yǐwéi nǐ shì yībèi·zi
ủa dể trấng ỉ uấy nỉ sư í pây chư
Anh cũng từng nghĩ rằng em là cả cuộc đời anh

曾经幻想世界只有我们不被打扰
céngjīng huànxiǎng shìjiè zhǐyǒu wǒ·men bù bèi dǎrǎo
trấng ching hoan xẻng sư chia chử dẩu ủa mân pu pây tá rảo
Từng ảo tưởng thế giới này chỉ có đôi ta không bị quấy rầy

单纯总是美好长大才知道
dānchún zǒngshì měihǎo zhăngdà cái zhīdào
tan truấn chủng sư mẩy hảo chảng ta trái chư tao
Ngây thơ bao giờ cũng thật đẹp, trưởng thành rồi mới biết

能永远天真的这一句誓言
néng yǒngyuǎn tiānzhēn de zhè yī jù shìyán
nấng dủng doẻn then chân tơ chưa i chuy sư dén
Câu thề có thể mãi mãi ngây thơ ấy

到最后真的如愿是永远失去从前
dào zuìhòu zhēn de rúyuàn shì yǒngyuǎn shīqù cóngqián
tao chuây hâu chân tơ rú doen sư dủng doẻn sư truy trúng trén
Đến cuối cùng khi thành hiện thực thì anh đã mãi mãi mất đi quá khứ

  Học bài hát tiếng Trung: Hoa Và Ngựa 花与马 Huā yǔ mǎ

离开你以后忍住没有回头
líkāi nǐ yǐhòu rěn zhù méi·yǒu huítóu
lí khai nỉ ỉ hâu rẩn chu mấy dẩu huấy thấu
Sau khi rời xa em, anh dặn lòng không ngoảnh lại nhìn

离开你以后庆幸曾经拥有
líkāi nǐ yǐhòu qìngxìng céngjīng yōngyǒu
lí khai nỉ ỉ hâu tring xing trấng ching dung dẩu
Sau khi rời xa em, anh rất vui vì đã từng có em

后来的那个人
hòulái de nà·ge rén
hâu lái tơ na cưa rấn
Người ấy sau này

一定爱你很深
yīdìng ài nǐ hěn shēn
i ting ai nỉ hẩn sân
Nhất định sẽ yêu em sâu đậm

一定比我更值得你认真
yīdìng bǐ wǒ gèng zhídé nǐ rènzhēn
i ting pỉ ủa câng chứ tứa nỉ rân chân
Nhất định sẽ xứng đáng với sự chân thật của em hơn anh

离开你以后我比想象难受
líkāi nǐ yǐhòu wǒ bǐ xiǎngxiàng nánshòu
lí khai nỉ ỉ hâu ủa pỉ xẻng xeng nán sâu
Sau khi rời xa em, đau đớn hơn những gì anh tưởng tượng

离开你以后祝你快乐自由
líkāi nǐ yǐhòu zhù nǐ kuàilè zìyóu
lí khai nỉ ỉ hâu chu nỉ khoai lưa chư dấu
Sau khi rời xa em, chúc em hạnh phúc và tự do

爱了你那么久
ài le nǐ nà·me jiǔ
ai lơ nỉ na mơ chiểu
Yêu em bấy lâu nay

可惜没到最后
kěxī méi dào zuìhòu
khửa xi mấy tao chuây hâu
Nhưng đáng tiếc lại không thể đi đến cuối cùng

多想一生一世都是我们
duō xiǎng yīshēng yīshì dōu shì wǒ·men
tua xẻng i sâng i sư tâu sư ủa mân
Thật mong hai ta sánh đôi trọn đời trọn kiếp 

离开你以后忍住没有回头
líkāi nǐ yǐhòu rěn zhù méi·yǒu huítóu
lí khai nỉ ỉ hâu rẩn chu mấy dẩu huấy thấu
Sau khi rời xa em, anh dặn lòng không ngoảnh lại nhìn

  Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

离开你以后庆幸曾经拥有
líkāi nǐ yǐhòu qìngxìng céngjīng yōngyǒu
lí khai nỉ ỉ hâu tring xing trấng ching dung dẩu
Sau khi rời xa em, anh rất vui vì đã từng có em

后来的那个人
hòulái de nà·ge rén
hâu lái tơ na cưa rấn
Người ấy sau này

一定爱你很深
yīdìng ài nǐ hěn shēn
i ting ai nỉ hẩn sân
Nhất định sẽ yêu em sâu đậm

一定比我更值得你认真
yīdìng bǐ wǒ gèng zhídé nǐ rènzhēn
i ting pỉ ủa câng chứ tứa nỉ rân chân
Nhất định sẽ xứng đáng với sự chân thật của em hơn anh

离开你以后我比想象难受
líkāi nǐ yǐhòu wǒ bǐ xiǎngxiàng nánshòu
lí khai nỉ ỉ hâu ủa pỉ xẻng xeng nán sâu
Sau khi rời xa em, đau đớn hơn những gì anh tưởng tượng

离开你以后祝你快乐自由
líkāi nǐ yǐhòu zhù nǐ kuàilè zìyóu
lí khai nỉ ỉ hâu chu nỉ khoai lưa chư dấu
Sau khi rời xa em, chúc em hạnh phúc và tự do

爱了你那么久
ài le nǐ nà·me jiǔ
ai lơ nỉ na mơ chiểu
Yêu em bấy lâu nay

可惜没到最后
kěxī méi dào zuìhòu
khửa xi mấy tao chuây hâu
Nhưng đáng tiếc lại không thể đi đến cuối cùng

多想一生一世都是我们
duō xiǎng yīshēng yīshì dōu shì wǒ·men
tua xẻng i sâng i sư tâu sư ủa mân
Thật mong hai ta sánh đôi trọn đời trọn kiếp 
 

  • You cannot copy content of this page