Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo

Bài hát tiếng Trung: Tình Dao 情谣 Qíng yáo- Tỉnh Lung – 井胧

Lời bài hát Tình Dao tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

莫错过诗与今宵
mò cuòguò shī yǔ jīn xiāo
mua trua cua sư ủy chin xeo
Chớ bỏ lỡ đêm nay cùng vần thơ

花开旖旎妖娆
huā kāi yǐ nǐ yāoráo
hoa khai ỉ nỉ dao ráo
Hoa nở rộ kiềm diễm quyến rũ

恰遇时你的倾城貌
qià yù shí nǐ de qīng chéng mào
tre uy sứ nỉ tơ tring trấng mao
Đúng lúc gặp nàng với dung nhan khuynh thành

在我心上烙下记号
zài wǒ xīn shàng lào xià jì·hao
chai ủa xin sang lao xe chi hao
Để lại dấu ấn trong tim ta

似春风在萦绕
shì chūnfēng zài yíngrào
sư truân phâng chai ính rao
Tựa như gió xuân vờn quanh

胭脂色倒映那情谣
yān·zhi sè dàoyìng nà qíng yáo
den chư xưa tao ing na trính dáo
Sắc son phản chiếu đoạn tình dao

只一眼啊一度魂消
zhǐ yī yǎn ā yīdù hún xiāo
chử i dẻn a i tu huấn xeo
Bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên 

等到你回眸一笑
děngdào nǐ huímóu yī xiào
tẩng tao nỉ huấy mấu i xeo
Chờ cho đến khi nàng ngoảnh đầu, mỉm cười

我不敢再有搅扰
wǒ bùgǎn zài yǒu jiǎorǎo
ủa pu cản chai dẩu chẻo rảo
Ta chẳng dám làm phiền thêm nữa

从此便沦陷
cóngcǐ biàn lúnxiàn
trúng trử pen luấn xen
Từ nay sa vào trầm luân

  Học bài hát tiếng Trung: Haiz 唉 Āi

相思中祈祷
xiāngsī zhōng qídǎo
xeng xư chung trí tảo
Cầu nguyện trong tương tư

巷陌春悄悄
xiàng mò chūn qiāoqiāo
xeng mua truân treo treo
Đường tình lặng lẽ 

婆娑影摇摇
pósuō yǐng yáo yáo
p’úa xua ỉnh dáo dáo
Rủ bóng đong đưa

停泊日落的城角
tíngbó rì luò de chéng jiǎo
thính púa rư lua tơ trấng chẻo
Mặt trời đổ bến bên góc phố

你裙裳飘飘
nǐ qún shang piāo piāo
nỉ truýn sang p’eo p’eo
Làn váy nàng bay bay

我忍不住来瞧
wǒ rěn bù zhù lái qiáo
ủa rẩn pu chu lái tréo
Ta bất giác dõi theo

云过风袅袅
yún guò fēng niǎoniǎo
uýn cua phâng nẻo nẻo
Mây lướt qua, gió lượn lờ

雨落叶潇潇
yǔ luò yè xiāoxiāo
ủy lua dê xeo xeo
Lá rụng mưa lất phất

倘若天亦会变老
tǎngruò tiān yì huì biàn lǎo
thảng rua then i huây pen lảo
Nếu trời cũng có ngày già đi

你我一定
nǐ wǒ yīdìng
nỉ ủa i ting
Nàng và ta nhất định

延续未了的情谣
yánxù wèiliǎo díqíng yáo
dén xuy uây lẻo tí trính dáo
Tiếp nối đoạn tình dao dang dở

携手红尘渺
xiéshǒu hóngchén miǎo
xía sẩu húng trấn mẻo
Tay trong tay giữa hồng trần mênh mông

胭脂色倒映那情谣
yān·zhi sè dàoyìng nà qíng yáo
den chư xưa tao ing na trính dáo
Sắc son phản chiếu đoạn tình dao

只一眼啊一度魂消
zhǐ yī yǎn ā yīdù hún xiāo
chử i dẻn a i tu huấn xeo
Bị hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên 

等到你回眸一笑
děngdào nǐ huímóu yī xiào
tẩng tao nỉ huấy mấu i xeo
Chờ cho đến khi nàng ngoảnh đầu, mỉm cười

  Học bài hát tiếng Trung: Hoa Và Ngựa 花与马 Huā yǔ mǎ

我不敢再有搅扰
wǒ bùgǎn zài yǒu jiǎorǎo
ủa pu cản chai dẩu chẻo rảo
Ta chẳng dám làm phiền thêm nữa

从此便沦陷
cóngcǐ biàn lúnxiàn
trúng trử pen luấn xen
Từ nay sa vào trầm luân

相思中祈祷
xiāngsī zhōng qídǎo
xeng xư chung trí tảo
Cầu nguyện trong tương tư

巷陌春悄悄
xiàng mò chūn qiāoqiāo
xeng mua truân treo treo
Đường tình lặng lẽ 

婆娑影摇摇
pósuō yǐng yáo yáo
p’úa xua ỉnh dáo dáo
Rủ bóng đong đưa

停泊日落的城角
tíngbó rì luò de chéng jiǎo
thính púa rư lua tơ trấng chẻo
Mặt trời đổ bến bên góc phố

你裙裳飘飘
nǐ qún shang piāo piāo
nỉ truýn sang p’eo p’eo
Làn váy nàng bay bay

我忍不住来瞧
wǒ rěn bù zhù lái qiáo
ủa rẩn pu chu lái tréo
Ta bất giác dõi theo

云过风袅袅
yún guò fēng niǎoniǎo
uýn cua phâng nẻo nẻo
Mây lướt qua, gió lượn lờ

雨落叶潇潇
yǔ luò yè xiāoxiāo
ủy lua dê xeo xeo
Lá rụng mưa lất phất

倘若天亦会变老
tǎngruò tiān yì huì biàn lǎo
thảng rua then i huây pen lảo
Nếu trời cũng có ngày già đi

你我一定
nǐ wǒ yīdìng
nỉ ủa i ting
Nàng và ta nhất định

延续未了的情谣
yánxù wèiliǎo díqíng yáo
dén xuy uây lẻo tí trính dáo
Tiếp nối đoạn tình dao dang dở

携手
xiéshǒu 
xía sẩu 
Tay trong tay 

巷陌春悄悄
xiàng mò chūn qiāoqiāo
xeng mua truân treo treo
Đường tình lặng lẽ 

婆娑影摇摇
pósuō yǐng yáo yáo
p’úa xua ỉnh dáo dáo
Rủ bóng đong đưa

停泊日落的城角
tíngbó rì luò de chéng jiǎo
thính púa rư lua tơ trấng chẻo
Mặt trời đổ bến bên góc phố

  Bài hát tiếng Trung: Linh Cữu 灵柩 Língjiù

你裙裳飘飘
nǐ qún shang piāo piāo
nỉ truýn sang p’eo p’eo
Làn váy nàng bay bay

我忍不住来瞧
wǒ rěn bù zhù lái qiáo
ủa rẩn pu chu lái tréo
Ta bất giác dõi theo

云过风袅袅
yún guò fēng niǎoniǎo
uýn cua phâng nẻo nẻo
Mây lướt qua, gió lượn lờ

雨落叶潇潇
yǔ luò yè xiāoxiāo
ủy lua dê xeo xeo
Lá rụng mưa lất phất

倘若天亦会变老
tǎngruò tiān yì huì biàn lǎo
thảng rua then i huây pen lảo
Nếu trời cũng có ngày già đi

你我一定
nǐ wǒ yīdìng
nỉ ủa i ting
Nàng và ta nhất định

延续未了的情谣
yánxù wèiliǎo díqíng yáo
dén xuy uây lẻo tí trính dáo
Tiếp nối đoạn tình dao dang dở

携手红尘渺
xiéshǒu hóngchén miǎo
xía sẩu húng trấn mẻo
Tay trong tay giữa hồng trần mênh mông
 

  • You cannot copy content of this page