Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī

Bài hát tiếng Trung: Vô Quy Kỳ 无归期 Wú guīqī- Trịnh Ngư | – 郑鱼

Lời bài hát Vô Quy Kỳ tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

烟波不归处扁舟一叶渡
yānbō bù guī chǔ piānzhōu yī yè dù
den pua pu quây trủ pen châu i dê tu
Khói mãi lượn trên sông, thuyền nhỏ lênh đênh như chiếc lá

寒江上我独饮这一幕
hán jiāng shàng wǒ dú yìn zhè yī mù
hán cheng sang ủa tú in chưa i mu
Bên sông lạnh lẽo mình ta thưởng thức cảnh này

北风抓不住明月笼轻雾
běifēng zhuā bù zhù míng yuè lǒng qīng wù
pẩy phâng choa pu chu mính duê lủng tring u
Vầng trăng nấp sau màn sương, gió bắc với chẳng tới

一人座上一人把酒沽
yī rén zuò shàng yī rén bǎjiǔ gū
i rấn chua sang i rấn pá chiểu cu
Một người ngồi, một người mua rượu

入江湖暂相濡看落花无数
rù jiānghú zàn xiāng rú kàn luò huā wúshù
ru cheng hú chan xeng rú khan lua hoa ú su
Vào giang hồ, tạm hòa mình, ngắm hoa rơi vô định

相遇鹊桥却无归路
xiāng yù quèqiáo què wú guīlù
xeng uy truê tréo truê ú quây lu
Tương ngộ nơi cầu Hỉ Thước, chẳng lối về

湖面聚薄雾枫桥泊泸沽
hú miàn jù bówù fēng qiáo bó lú gū
hú men chuy púa u phâng tréo púa lú cu
Sương tụ trên mặt hồ, Phong Kiều đỗ bến Cô Tô

  Học bài hát tiếng Trung: Hoa Và Ngựa 花与马 Huā yǔ mǎ

有人等烟雨有人等归途
yǒu rén děng yānyǔ yǒu rén děng guītú
dẩu rấn tẩng den ủy dẩu rấn tẩng quây thú
Có người đợi mưa phùn, có người trông đường về

飘飘淅沥雨瞄瞄你背影悄悄
piāo piāo xīlì yǔ miáo miáo nǐ bèiyǐng qiāoqiāo
p’eo p’eo xi li ủy méo méo nỉ pây ỉnh treo treo
Mưa rơi tí tách, lẳng lặng dõi theo bóng nàng

回忆的过去
huíyì de guòqù
huấy i tơ cua truy
Hòi tưởng quá khứ

潇潇风几缕瓢瓢继续饮笑笑
xiāoxiāo fēng jǐ lǚ piáo piáo jìxù yìn xiào xiào
xeo xeo phâng chỉ lủy p’éo p’éo chi xuy in xeo xeo
Mưa lất phất, gió đìu hiu, cười cười tiếp tục cạn chung

却无能为力
què wúnéngwéilì
truê ú nấng uấy li
Đành chịu cũng hết cách

月光何皎皎如我心
yuèguāng hé jiǎojiǎo rú wǒ xīn
duê quang hứa chẻo chẻo rú ủa xin
Trăng nào sáng bằng ánh trăng trong lòng ta

你却轻飘飘地离去
nǐ què qīngpiāopiāo de lí qù
nỉ truê tring p’eo p’eo tơ lí truy
Nàng nhẹ nhàng rời ta đi

路遥遥相望却无归期
lù yáoyáo xiāng wàng què wú guīqī
lu dáo dáo xeng oang truê ú quây tri
Đường xa cách trở, tâm hướng về nhưng không ngày về

入江湖暂相濡看落花无数
rù jiānghú zàn xiāng rú kàn luò huā wúshù
ru cheng hú chan xeng rú khan lua hoa ú su
Vào giang hồ, tạm hòa mình, ngắm hoa rơi vô định

相遇鹊桥却无归路
xiāng yù quèqiáo què wú guīlù
xeng uy truê tréo truê ú quây lu
Tương ngộ nơi cầu Hỉ Thước, chẳng lối về

  Bài hát tiếng Trung: Trường An A 长安啊 Cháng'ān a

湖面聚薄雾枫桥泊泸沽
hú miàn jù bówù fēng qiáo bó lú gū
hú men chuy púa u phâng tréo púa lú cu
Sương tụ trên mặt hồ, Phong Kiều đỗ bến Cô Tô

有人等烟雨有人等归途
yǒu rén děng yānyǔ yǒu rén děng guītú
dẩu rấn tẩng den ủy dẩu rấn tẩng quây thú
Có người đợi mưa phùn, có người trông đường về

飘飘淅沥雨瞄瞄你背影悄悄
piāo piāo xīlì yǔ miáo miáo nǐ bèiyǐng qiāoqiāo
p’eo p’eo xi li ủy méo méo nỉ pây ỉnh treo treo
Mưa rơi tí tách, lẳng lặng dõi theo bóng nàng

回忆的过去
huíyì de guòqù
huấy i tơ cua truy
Hòi tưởng quá khứ

潇潇风几缕瓢瓢继续饮笑笑
xiāoxiāo fēng jǐ lǚ piáo piáo jìxù yìn xiào xiào
xeo xeo phâng chỉ lủy p’éo p’éo chi xuy in xeo xeo
Mưa lất phất, gió đìu hiu, cười cười tiếp tục cạn chung

却无能为力
què wúnéngwéilì
truê ú nấng uấy li
Đành chịu cũng hết cách

月光何皎皎如我心
yuèguāng hé jiǎojiǎo rú wǒ xīn
duê quang hứa chẻo chẻo rú ủa xin
Trăng nào sáng bằng ánh trăng trong lòng ta

你却轻飘飘地离去
nǐ què qīngpiāopiāo de lí qù
nỉ truê tring p’eo p’eo tơ lí truy
Nàng nhẹ nhàng rời ta đi

路遥遥相望却无归期
lù yáoyáo xiāng wàng què wú guīqī
lu dáo dáo xeng oang truê ú quây tri
Đường xa cách trở, tâm hướng về nhưng không ngày về

飘飘淅沥雨瞄瞄你背影悄悄
piāo piāo xīlì yǔ miáo miáo nǐ bèiyǐng qiāoqiāo
p’eo p’eo xi li ủy méo méo nỉ pây ỉnh treo treo
Mưa rơi tí tách, lẳng lặng dõi theo bóng nàng

  Bài hát tiếng Trung: Thủy Triều 潮汐 Cháoxī (Remix)

回忆的过去
huíyì de guòqù
huấy i tơ cua truy
Hòi tưởng quá khứ

潇潇风几缕瓢瓢继续饮笑笑
xiāoxiāo fēng jǐ lǚ piáo piáo jìxù yìn xiào xiào
xeo xeo phâng chỉ lủy p’éo p’éo chi xuy in xeo xeo
Mưa lất phất, gió đìu hiu, cười cười tiếp tục cạn chung

却无能为力
què wúnéngwéilì
truê ú nấng uấy li
Đành chịu cũng hết cách

月光何皎皎如我心
yuèguāng hé jiǎojiǎo rú wǒ xīn
duê quang hứa chẻo chẻo rú ủa xin
Trăng nào sáng bằng ánh trăng trong lòng ta

你却轻飘飘地离去
nǐ què qīngpiāopiāo de lí qù
nỉ truê tring p’eo p’eo tơ lí truy
Nàng nhẹ nhàng rời ta đi

路遥遥相望却无归期
lù yáoyáo xiāng wàng què wú guīqī
lu dáo dáo xeng oang truê ú quây tri
Đường xa cách trở, tâm hướng về nhưng không ngày về
 

  • You cannot copy content of this page