Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ

Học bài hát tiếng Trung: Thiếu nữ Thiên Trúc 天竺少女 Tiānzhú shàonǚ – Lý Linh Ngọc 李玲玉

Lời bài hát Thiếu nữ Thiên Trúc tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong tập 24 phim Tây Du Ký năm 1986, Thiên Trúc thâu Ngọc Thố

噢……沙里瓦,噢……沙里瓦,
ō … … shā lǐ wǎ , ō … … shā lǐ wǎ ,
ō … … sa lỉ ỏa , ō … … sa lỉ ỏa ,
Oh Shaliwa! oh Shaliwa

噢……嗬!……噢…嗬!…噢…嗬!…
ō … … hē ! … … ō … hē ! … ō … hē ! …
ō … … hưa ! … … ō … hưa ! … ō … hưa ! …
Hoh! Ha! Hoh! Ha! Hoh! Ha

是谁送你来到我身边
shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēnbiān
sư suấy xung nỉ lái tao ủa sân pen
Là ai đưa chàng đến bên cạnh thiếp

是那圆圆的明月明月
shì nà yuán yuán de míng yuè míng yuè
sư na doén doén ti mính duê mính duê
Là ánh trăng tròn kia? Ánh trăng tròn kia?

是那潺潺的山泉是那潺潺的山泉
shì nà chánchán de shān quán shì nà chánchán de shān quán
sư na trán trán ti san troén sư na trán trán ti san troén
Hay tiếng róc rách của suối nguồn? Tiếng róc rách của suối nguồn

是那潺潺的山泉山泉
shì nà chánchán de shān quán shān quán
sư na trán trán ti san troén san troén
Tiếng róc rách của suối nguồn…suối nguồn

  Bài hát tiếng Trung: Trăm Năm Cô Đơn 百年孤寂 Bǎinián gūjì

我像那戴着露珠的花瓣花瓣
wǒ xiàng nà dài zhe lùzhū de huābàn huābàn
ủa xeng na tai chưa lu chu ti hoa pan hoa pan
Thiếp như giọt sương đọng trên cánh hoa…cánh hoa

甜甜地把你把你依恋依恋
tián tián de bǎ nǐ bǎ nǐ yīliàn yīliàn
thén thén ti pả nỉ pả nỉ i len i len
Ngọt ngào khiến chàng lưu luyến…lưu luyến

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦
ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ
ō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏa
Haa! Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦噢……嗬
ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ ō … … hē
ō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏa ō … … hưa
Haa! Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

噢……沙里瓦!噢……沙里瓦,
ō … … shā lǐ wǎ ! ō … … shā lǐ wǎ ,
ō … … sa lỉ ỏa ! ō … … sa lỉ ỏa ,
Oh Shaliwa! oh Shaliwa

噢……沙里瓦!噢……沙里瓦,
ō … … shā lǐ wǎ ! ō … … shā lǐ wǎ ,
ō … … sa lỉ ỏa ! ō … … sa lỉ ỏa ,
Oh Shaliwa! oh Shaliwa

噢……嗬!……噢…嗬-噢…嗬!…
ō … … hē ! … … ō … hē – ō … hē ! …
ō … … hưa ! … … ō … hưa – ō … hưa ! …
Hoh! Ha! Hoh! Ha! Hoh! Ha

是谁送你来到我身边
shì shuí sòng nǐ lái dào wǒ shēnbiān
sư suấy xung nỉ lái tao ủa sân pen
Là ai đưa chàng đến bên cạnh thiếp

  Bài hát tiếng Trung: Nếu Như Thì Sao 如果呢 Rúguǒ ne

是那璀璨的星光星光
shì nà cuǐcàn de xīng guāng xīng guāng
sư na truẩy tran ti xing quang xing quang
Có phải là ánh sao lấp lánh kia…ánh sao lấp lánh

是那明媚的蓝天是那明媚的蓝天,
shì nà míngmèi de lán tiān shì nà míngmèi de lán tiān ,
sư na mính mây ti lán then sư na mính mây ti lán then ,
Có phải là bầu trời trong xanh tươi đẹp

是那明媚的蓝天蓝天
shì nà míngmèi de lán tiānlán tiān
sư na mính mây ti lán then lán then
Có phải là bầu trời trong xanh tươi đẹp, trời xanh 

我愿用那充满着纯情的心愿
wǒ yuàn yòng nà chōngmǎn zhe chún qíng de xīnyuàn
ủa doen dung na trung mản chưa truấn trính ti xin doen
Thiếp nguyện dùng tâm nguyện của tấm chân tình chan chứa

深深的把你爱恋爱恋
shēn shēn de bǎ nǐ àiliàn àiliàn
sân sân ti pả nỉ ai len ai len
Khiến chàng yêu say đắm…yêu say đắm

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦
ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ
ō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏa
Haa…Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

噢……沙噢沙噢沙里瓦沙里瓦
ō … … shā ō shā ō shā lǐ wǎ shā lǐ wǎ
ō … … sa ō sa ō sa lỉ ỏa sa lỉ ỏa
Haa…Sha oh Sha oh Shaliwa Shaliwa

  • Học tiếng Trung qua bài hát: Tay trái chỉ trăng 左手指月 Zuǒshǒu zhǐ yuè    18/03/2018

  • You cannot copy content of this page